Aangepaste planning monitoringsronde 2020

In 2020 vindt voor het elfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 15 april 2020.

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van de Aerius Lucht Rekentool en de start van monitoringsronde 2020.

Ter informatie:

  • Vanaf 1 mei is de Aerius Lucht Rekentool 2019 openbaar beschikbaar voor de berekening van luchtkwaliteit langs wegen via de monitoringstool.
  • Vanaf 1 mei is de Aerius Lucht Rekentool 2020 achter de inlog beschikbaar voor de berekening van luchtkwaliteit langs wegen via de monitoringstool.
  • Vanaf 1 mei is de monitoringstool beschikbaar voor het actualiseren van verkeer en veehouderij gegevens.
  • Nieuwe versie NIBM-tool (2020) beschikbaar op de website van InfoMil.

Aerius Lucht Rekentool 2020

Eerder heeft Bureau Monitoring u bericht over het beschikbaar komen op 20 april van de Aerius Lucht Rekentool 2020. Deze planning is niet haalbaar gebleken. De planning is aangepast naar 1 mei. Dan komt de Aerius Lucht Rekentool 2020 achter de inlog beschikbaar (via de monitoringstool) én kan de monitoringsronde voor het actualiseren van verkeer en veehouderijen van start gaan.

Op dit moment kunt u rekenen door gebruik te maken van de werkwijze (omweg via RIVM) zoals beschreven op de website van InfoMil. Ook is een bericht opgenomen op de website monitoringstool.

Let op! Tot 1 mei is een andere route en werkwijze beschreven op de InfoMil website. In deze handleiding is beschreven hoe u een berekening kunt uitvoeren. Hierin is de meest recente toelichting opgenomen over de werking en het gebruik van de Aerius Lucht Rekentool.

Planning MONITORINGSRONDE 2020
Monitoringsproces Wanneer
Aerius Lucht Rekentool 2019 beschikbaar (omweg via RIVM) 2 april
Aerius Lucht Rekentool 2020 beschikbaar (via monitoringstool) 1 mei
(streefdatum)
Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens 1 mei
Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens 1 mei
Lokale invoer met Monitoringstool en controle met Aerius Lucht Rekentool 2020 1 mei - 15 juni*
Monitoringstool gesloten voor actualisatie verkeersgegevens. Dit in verband met een tussentijdse landelijke berekening. 6 & 7 juni
(weekend)
RIVM interpreteert tussentijdse landelijke berekeningen 8 & 9 juni

Bureau Monitoring koppelt onvolkomenheden terug over berekeningen voor wegbeheerder

8 - 12 juni
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer 15 juni*
Sluiting Monitoringstool voor invoer veehouderijen 29 juni
Rekenresultaten verkeer beschikbaar 22 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar 1 oktober (streefdatum)
Monitoringsrapportage openbaar half december

* Tussen het beschikbaar komen van de Aerius Lucht Rekentool 2020 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Nieuwe versie van de NIBM-tool (2020) beschikbaar

De emissiefactoren en basisgegevens die nodig zijn voor de berekeningen in de NIBM-tool zijn geactualiseerd. De aanpassing bestaat uit het vervangen van de generieke gegevens door de gegevens uit de publicatie van maart 2020. De NIBM-tool staat samen met de handleiding op de website van InfoMil.

Bureau Monitoring

Bureau Monitoring kan u ondersteunen rondom de beschreven reken werkwijze (tot 1 mei omweg via RIVM). Op de website InfoMil vindt u informatie over het NSL, de Handleiding Monitoring NSL en de Aerius Lucht Rekentool werkwijze en handleiding.

Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is voorlopig niet telefonisch te benaderen. Dit in verband met organisatorische zaken rond het coronavirus. U kunt uw vragen stellen via het vragenformulier, vul uw gegevens volledig in, u wordt dan zo spoedig mogelijk terug gemaild of gebeld.

15 april 2020