Aerius Lucht Rekentool 2019 beschikbaar

In 2020 vindt voor het elfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 2 april 2020.

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van de Aerius Lucht Rekentool 2019.

Ter informatie

  • Vanaf 2 april 2020 is de Aerius Lucht Rekentool 2019 beschikbaar voor de berekening van luchtkwaliteit langs wegen
  • Tot circa 20 april 2020: Aerius Lucht Rekentool 2019 gebruiken via alternatieve werkwijze zoals beschreven op de InfoMil website
  • Vanaf circa 20 april 2020: Aerius Lucht Rekentool 2019 beschikbaar via NSL-monitoringstool

Aerius Lucht Rekentool 2019

De Aerius Lucht Rekentool 2019 is vanaf 2 april 2020 beschikbaar. Deze tool is de vervanger van de NSL Rekentool 2019, die tot eind december 2019 beschikbaar was. In deze tool zijn de generieke gegevens opgenomen die het ministerie van IenW rond 15 maart 2019 gepubliceerd heeft. De Aerius Lucht Rekentool is door het RIVM intern gevalideerd en voldoende geschikt bevonden voor het uitvoeren van het berekenen van luchtkwaliteit langs wegen. Het toepassingsbereik is SRM1 en SRM2.

Deze nieuwe rekentool is nog niet te gebruiken via de website monitoringstool, maar te gebruiken met de werkwijze zoals beschreven in de handleiding. De Aerius Lucht Rekentool 2019 is vanaf circa 20 april 2020 te gebruiken via de gebruikelijke website van de monitoringstool.

Let op! Tot 20 april 2020 is een andere route beschreven in de handleiding op de website van InfoMil. In deze handleiding is beschreven hoe u een berekening kunt uitvoeren. Hierin is de meest recente toelichting opgenomen over de werking en het gebruik van de Aerius Lucht Rekentool.

Aerius Lucht Rekentool 2020

De Aerius Lucht Rekentool 2020 zal circa 20 april 2020 beschikbaar komen (achter de inlog) via de website van NSL-monitoring. De versie 2020 bevat de generieke gegevens die het ministerie van IenW rond 13 maart 2020 gepubliceerd heeft.

Planning MONITORINGSRONDE 2020
Monitoringsproces Wanneer
Aerius Lucht Rekentool 2019 beschikbaar 2 april
Aerius Lucht Rekentool 2020 beschikbaar 20 april
(streefdatum)
Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens 1 mei
Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens 1 mei
Lokale invoer met Monitoringstool en controle met Aerius Lucht Rekentool 2020 1 mei - 15 juni*
Monitoringstool gesloten voor actualisatie verkeersgegevens. Dit in verband met een tussentijdse landelijke berekening. 6 & 7 juni
(weekend)
RIVM interpreteert tussentijdse landelijke berekeningen 8 & 9 juni

Bureau Monitoring koppelt onvolkomenheden terug over berekeningen voor wegbeheerder

8 - 12 juni
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer 15 juni*
Sluiting Monitoringstool voor invoer veehouderijen 29 juni
Rekenresultaten verkeer beschikbaar 22 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar 1 oktober (streefdatum)
Monitoringsrapportage openbaar half december

* Tussen het beschikbaar komen van de Aerius Lucht Rekentool 2020 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Bureau Monitoring

Bureau Monitoring kan u ondersteunen rondom de beschreven reken werkwijze. Op de website InfoMil vindt u informatie over het NSL, de Handleiding Monitoring NSL en de Aerius Lucht Rekentool werkwijze en handleiding.

Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is voorlopig niet telefonisch te benaderen. Dit in verband met organisatorische zaken rond het coronavirus. U kunt uw vragen stellen via het vragenformulier, vul uw gegevens volledig in, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggemaild of gebeld.

2 april 2020