Invulling en planning monitoringsronde 2020

In 2020 vindt voor het elfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 20 december 2019.

Wijzigingen Monitoringsronde 2020

  • Aangepaste planning MR2020
  • Let op uw opdrachtverlening aan bijv. Omgevingsdiensten!
  • Geen Rekentool t/m 1 april beschikbaar
  • Monitoringstool 2019; beschikbaar
  • Let op de nieuwsberichten voor het laatste nieuws!

Stikstof- en luchtkwaliteitdossier

De continue politieke aandacht voor het stikstofdossier heeft gevolgen voor de ontwikkelcapaciteit binnen het RIVM. Een capaciteitverschuiving naar het stikstofdossier heeft er toe geleid dat de productontwikkeling van Aerius/Lucht niet tijdig beschikbaar is om de aanstaande monitoringsronde in gebruik te nemen. Dit alles leidt tot een aangepaste planning voor de NSL monitoringsronde 2020. Over de verdere ontwikkeling van de nieuwe lucht-tooling, die achter de schermen gewoon doorlopen, houdt Bureau Monitoring u op de hoogte.

Monitoringsronde 2020 (MR2020)

In de MR2020 zullen we de bestaande NSL tooling weer gebruiken. De huidige monitoringstool NSL zal gecombineerd gaan worden met de nieuw ontwikkelde Aerius Lucht Rekentool. De huidige NSL-Rekentool is per 1 januari 2020 niet meer beschikbaar. U zult als gebruiker beperkt merken dat de werkwijze afwijkt van de afgelopen jaren. Dit is zowel van toepassing op de actualisatie als bij het doorrekenen van specifieke projecten.

De huidige NSL Monitoringstool met kaart en data van MR2019 en voorgaande jaren is beschikbaar. U blijft gebruikt de huidige website voor het bekijken en ophalen van monitoringsgegevens. Alle NSL-partners kunnen daarmee tijdig de gegevens van 2019 ophalen en een start maken met de voorbereidingen voor de monitoringsronde 2020.

De actualisatieperiode loopt van 1 april tot en met 15 juni 2020 voor verkeer en van 1 april tot en met 29 juni 2020 voor de veehouderijen. Het weekend van 6 en 7 juni 2020 is de monitoringstool gesloten voor verkeer om een tussentijdse landelijke berekening uit te kunnen voeren. De Aerius Lucht Rekentool 2020 zal beschikbaar zijn achter de inlog rond 16 april 2020.

Luchtkwaliteit Rekentool in 2020

Per 1 januari 2020 is de huidige NSL Rekentool niet meer beschikbaar. De Aerius lucht rekentool is 1 april 2020 gereed. Rond 16 april 2020 komt de Aerius lucht rekentool 2020 met de nieuwste emissiefactoren en -GCN kaart beschikbaar. Een gepubliceerd overzicht van goedgekeurde rekenmethoden biedt in de tussentijd een alternatief voor de NSL Rekentool.

Extra: Voor die luchtkwaliteit-projecten die een hoge prioriteit hebben, kan het RIVM een passende oplossing met u bespreken. Dit is een tijdelijke ondersteuning tot 1 april 2020. U kan contact opnemen met het RIVM door een verzoek in te sturen naar luchtkwaliteit@rws.nl.

Verwachtingen en acties voor NSL-partners

De wijzigingen in planning van de monitoringsronde kan invloed hebben op uw werkzaamheden. Denk hierbij aan de (eventuele) opdrachtverlening aan de omgevingsdienst of een extern bureau.

In de Overleggroep Monitoring NSL van 11 februari 2020 staat de wijziging van de planning en de procesafspraken op de agenda.

Voorlopige planning Monitoringsronde 2020

Bureau Monitoring maakt een voorbehoud; de aangepaste planning kan door onvoorziene omstandigheden wijzigen.

Voorlopige planning Monitoringsronde 2020
Monitoringsproces Verkeer Vee-houderijen Wanneer
Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens x 1 maart
Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens x 1 maart
Lokale invoer verkeersgegevens actualiseren x 1 maart - 15 juni
Lokale invoer veehouderijgegevens actualiseren x 1 maart - 29 juni
Aerius lucht rekentool 2019 gereed x 1 april
Aerius lucht rekentool 2020 gereed x 16 april  (streefdatum)

NSL partners controleren lokale verkeer invoer met Calculator 2020
* minimaal 4 weken beschikbaar

x 16 april - 15 juni *

Tussentijdse landelijke berekening verkeer
Monitoringstool is gesloten voor actualisatie dit weekend.

x 6 & 7 juni
RIVM interpreteert tussentijdse berekeningen en koppelt onvolkomenheden in overschrijdingen terug. x 8 & 9 juni
Bureau Monitoring is beschikbaar voor meekijken en (zo mogelijk) interpretatie van berekeningen voor wegbeheerder
(bijv. bij onverklaarbare overschrijdingen)
x 8 - 12 juni
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer x 15 juni
Sluiting Monitoringstool voor invoer veehouderijen x 29 juni
Rekenresultaten verkeer beschikbaar x 22 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar x 1 oktober (streefdatum)
Concept monitoringsrapportage gereed voor Overleggroep x x 16 november
Overleggroep Monitoring NSL x x 24 of 26 nov
Monitoringsrapport gereed (aanbieden aan IenW) 15 december
Evaluatie proces / inventarisatie aanbevelingen

okt of nov

20 december 2019