Naderende sluiting monitoringsronde 2020

2020 is het elfde jaar van de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten. Hierin staan hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het nieuwsbericht van 8 juni 2020.

Het einde van de monitoringsronde 2020 komt dichterbij. Denkt u aan het uitvoeren van een proefberekening ter controle?

Sluiting monitoringsronde

  • verkeer: maandag 15 juni 2020 om 16:00 uur
  • veehouderijen: maandag 29 juni 2020 om 16:00 uur

Wat vragen wij van u?

Tussentijdse landelijke berekening

Van 5 tot en met 7 juni 2020 voerde het RIVM een tussentijdse landelijke berekening uit voor verkeer. Dit gebeurde met de data die op dat moment beschikbaar waren.

Komen hier opvallende resultaten uit? Dan informeren wij de NSL-partners die daarvan moeten weten. Zij kunnen dan controleren of de invoerdata wel kloppen. En deze aanpassen als dat nodig is. Hierdoor hebben NSL-partners dus een extra controlestap. We verwachten dat de inhoud van de Bijlage 6 hierdoor een stuk korter wordt.

Afronding fase van actualiseren

Verkeer

Tot en met maandag 15 juni 2020 16:00 uur kunt u verkeersgegevens in de monitoringstool actualiseren en onderbouwen. U kunt met de rekentool een proefberekening voor verkeer uitvoeren om de gegevens te controleren.

Veehouderijen

Voor veehouderijgegevens kunt u tot en met maandag 29 juni 2020 16:00 uur uw data actualiseren en accorderen.

Accorderen

Alle NSL-partners moeten de gegevens in de monitoringstool accorderen. Per bevoegd gezag is er 1 persoon met accorderingsrechten. Let hierbij op de verschillende deadlines voor verkeer en veehouderijen!

Planning MONITORINGSRONDE 2020
Monitoringsproces Wanneer
Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens 1 mei
Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens 1 mei
Aerius Lucht Rekentool 2020 beschikbaar 1 mei
Controle lokale invoer met monitoringstool en Aerius Lucht Rekentool 2020 1 mei - 15 juni
Monitoringstool verkeer tussentijds gesloten voor actualisatie 5 juni 18:00 uur t/m 7 juni 24:00 uur (weekend)
Sluiting monitoringstool voor invoer verkeer 15 juni - 16:00 uur
Sluiting monitoringstool voor invoer veehouderijen 29 juni - 16:00 uur
Rekenresultaten verkeer beschikbaar 22 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar 1 oktober (streefdatum)
Monitoringsrapportage openbaar half december

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de invoergegevens. En bij het invoeren van de projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Daar vindt u ook de link naar de web-based Handleiding Monitoring NSL. En heeft u vragen? Die kunt u stellen aan de helpdesk van InfoMil.

Helaas is het ons, in verband met het coronavirus, nog niet gelukt om onze telefonische helpdesk te starten.

8 juni 2020