Veranderingen in NSL Monitoringsronde 2020

In 2020 vindt voor het elfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 10 maart 2020.

In mei 2020 begint de Monitoringsronde (MR) 2020 van het NSL.

Wij vragen u

 • om de veranderingen en wijzigingen goed door te lezen
 • de contactgegevens te controleren
 • het rechtenformulieren retour te sturen

Ter informatie

 • Geen vrijstellingen in MR2020
 • 1 mei 2020 start de Monitoringsronde voor verkeer én veehouderijen
 • Er zijn een aantal wijzigingen in de functionaliteiten van de monitoringstool (MT)

In MR2020 geen vrijstellingen

In de afgelopen monitoringsronde zijn er geen vrijstellingen verleend. Ook in de aankomende ronde worden alle NSL-partners gevraagd de verkeer- en veehouderij-gegevens actualiseren.

Veranderingen en wijzigingen voor verkeer!

Op 20 december 2019 is de laatste nieuwsbrief aan de NSL-partners gestuurd. De planning treft u in de tabel. De MR2020 zal vrijwel hetzelfde verlopen als MR2019. Er zijn enkele wijzigingen:

 • De Aerius Lucht Rekentool is per begin april 2020 beschikbaar om mee te rekenen via de NSL monitoringstool.
 • Een gepubliceerd overzicht van goedgekeurde rekenmethoden biedt in de tussentijd een alternatief voor de NSL Rekentool.
 • Heeft u vóór 1 april 2020 berekeningen nodig voor luchtkwaliteit-projecten met een hoge prioriteit? Stuur dan een mail met uw verzoek naar luchtkwaliteit@rws.nl, dan kan een passende oplossing besproken worden.
 • De monitoringstool gaat per 1 mei 2020 open voor het actualiseren van uw data. U kunt ook nu al een export maken in de monitoringstool én in uw eigen kantooromgeving aan de slag met het actualiseren van de gegevens.
 • De werkwijze van actualiseren van de veehouderijgegevens blijft ongewijzigd.
 • Dit geld ook voor de werkwijze van actualiseren van de segmenten en receptorpunten bij de verkeersgegevens.
 • Er ligt een voorstel om maatregelgebieden en correcties niet automatisch beschikbaar te stellen in MR2020 als kopie van MR2019. Bevoegde gezagen zullen deze bestanden actief moeten aanbieden tijdens de actualisatie. Zodra hier met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overeenstemming over is, laten we dit weten.
 • Bestandsopbouw én bestandsformaat veranderen voor de gebruiker niet tijdens MR2020. De huidige invoerbestanden (csv en shape) zullen door middel van een conversietool omgezet worden naar een nieuw invoerbestand (gml). De conversietool werkt beide richtingen op. Deze verandering vindt achter de schermen plaats, daar merkt u als gebruiker niets van. De reden is het vervangen van de NSL rekentool door de Aerius Lucht Rekentool.
 • U kunt de kaart gebruiken om uw gegevens te actualiseren zoals u dat eerder ook deed.
 • U kunt dit jaar geen berekeningen meer starten in de kaart en ook geen rekenresultaten meer tonen op de kaart. Berekeningen worden weergegeven in csv en shape resultaatbestanden.
 • De huidige werkwijze om nieuwe wegen toe te voegen in de MT is niet meer mogelijk. Daarvoor is nu een GIS-programma nodig. Heeft u hier geen beschikking of kennis over, neem contact op met de helpdesk.

Verzoek om contactgegevens te controleren

Wij realiseren ons dat er taken kunnen verschuiven binnen uw organisatie, daarom worden de gegevens van de contactpersonen voor het NSL gecontroleerd. Het is van belang dat er van elk bevoegd gezag een contactpersoon bij Bureau Monitoring bekend is. Wij houden u met nieuwsberichten op de hoogte. Ook als deze taken bij een omgevingsdienst of samenwerkingsverband liggen.

In eerdere monitoringsrondes bent u met dit emailadres opgenomen als contactpersoon voor uw organisatie. Als dat veranderd is, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de gegevens van de nieuwe contactpersoon via luchtkwaliteit@rws.nl. Vermeld dan ook of deze persoon voor verkeer en/of veehouderijen contactpersoon is.

Rechten verlenen omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden

Een aantal gemeenten geeft jaarlijks opdracht aan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband om de gegevens in de Monitoringstool te actualiseren. Bureau Monitoring heeft op 19 februari 2020 het aanvraagformulier verstuurd naar alle bij ons bekende contactpersonen van de omgevingsdiensten of samenwerkingsverbanden. Verzoek is hierbij nogmaals om de rechtenformulieren retour te sturen aan luchtkwaliteit@rws.nl.

Aanpassen verkeer en veehouderij gegevens

In MR2019 zijn in Bijlage 6 van de monitoringsrapportage onvolkomenheden opgenomen in de invoer van gegevens van uw jurisdictie. Wij vragen u om deze onvolkomenheden in MR2020 in de invoer te corrigeren, om te voorkomen dat de onvolkomenheden opnieuw in Bijlage 6 terugkomen.

Tussentijdse berekeningen verkeer

In de planning ziet u dat de MT in het weekend van 6 en 7 juni 2020 is gesloten voor actualisatie van verkeersgegevens. Het RIVM maakt dan een tussentijdse landelijke berekening. Het doel van deze berekening is om onvolkomenheden in invoer voor weggegevens op te sporen. U ontvangt hierover, mits van toepassing, een terugkoppeling tussen 8 en 12 juni 2020. Wij vragen u, als dat nodig is, de invoer aan te passen naar aanleiding van deze terugkoppeling.

Planning tabel MR2020
Monitoringsproces Verkeer Vee-houderijen Wanneer
Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens x 1 mei
Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens x 1 mei
Lokale invoer verkeersgegevens actualiseren x 1 mei - 15 juni
Lokale invoer veehouderijgegevens actualiseren x 1 mei - 29 juni
Aerius rekentool lucht 2019 gereed x 1 april
Aerius rekentool lucht 2020 gereed x 16 april (streefdatum)

NSL partners controleren lokale verkeer invoer met Aerius rekentool lucht 2020
* minimaal 4 weken beschikbaar

x 16 april - 15 juni *
Monitoringstool is gesloten dit weekend voor actualisatie voor verkeer. Dit in verband met een tussentijdse landelijke berekening verkeer. x 6 & 7 juni
RIVM interpreteert tussentijdse berekeningen en koppelt onvolkomenheden in overschrijdingen terug. x 8 & 9 juni

Bureau Monitoring is beschikbaar voor meekijken en (zo mogelijk) interpretatie van berekeningen voor wegbeheerder
(bijv. bij onverklaarbare overschrijdingen)

x 8 - 12 juni
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer x 15 juni
Sluiting Monitoringstool voor invoer veehouderijen x 29 juni
Rekenresultaten verkeer beschikbaar x 22 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar x 1 oktober (streefdatum)
Concept monitoringsrapportage gereed voor Overleggroep 16 november
Overleggroep Monitoring NSL 24 of 26 nov
Monitoringsrapport gereed (aanbieden aan IenW) 15 december
Evaluatie proces / inventarisatie aanbevelingen December

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Ook in 2020 zullen wij u weer via nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

10 maart 2020