Berichten monitoring 2021

In 2021 vindt voor het twaalfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De rapportage over de luchtkwaliteit in 2020 vormt een onderdeel daarvan. De monitoring vindt plaats met behulp van de Monitoringstool.

InfoMil verstrekt, namens Bureau Monitoring, tijdens de monitoringsronde informatie over de monitoring. Ze doet dit door het versturen van e-mails naar de NSL-coördinatoren. InfoMil zet de informatie ook op de website.