Binnenkort sluiting monitoringsronde 2021

Gepubliceerd 19 april 2021

In 2021 vindt voor het twaalfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Het einde van de Monitoringsronde 2021 nadert

De sluitingsdatum is 27 mei 2021!

Ter informatie

  • Resultaten tussentijdse landelijke berekening
  • Sluiting monitoringstool op 27 mei om 16.00 voor verkeer én veehouderijen
  • Denkt u aan het uitvoeren van een proefberekening ter controle?
  • Het toepassen van correctievelden

Wat u moet doen

  • Rond het actualiseren van de verkeersgegevens in de monitoringstool zo snel mogelijk af
  • Controleer de gegevens in de monitoringstool en accordeer ze daarna
  • Controleer, actualiseer én accordeer de voortgangsformulieren van projecten en maatregelen
  • Geef tijdig opdracht voor het laten uitvoeren van een windtunnelonderzoek

Tussentijdse landelijke berekening

Op 10 en 11 mei heeft het RIVM een tussentijdse landelijke berekening voor verkeer uitgevoerd met de op dat moment beschikbare data. Het doel daarvan is om u daarna te informeren bij opvallende resultaten, zodat het bevoegd gezag nogmaals kan controleren of de juiste invoerdata is gebruikt. We verwachten met de uitkomsten van deze tussentijdse berekening de Bijlage 6 inhoud te minimaliseren.

Dit jaar is geconstateerd dat er geen opvallende resultaten zijn.

Afronding fase van actualiseren

Tot en met 27 mei kunt u gegevens (verkeer en veehouderijen) in de monitoringstool actualiseren en onderbouwen. U kunt met de AERIUS Lucht Rekentool een proefberekening voor verkeer uitvoeren om de gegevens te controleren.

Vanwege de naderende sluitingsdatum van 27 mei 2021, houdt Bureau Monitoring rekening met drukte op nsl-monitoring.nl. Wij vragen u bij het doorrekenen van grote bestanden (meer dan 20.000 regels) rekening te houden met andere gebruikers. Dit kunt u doen door het gebied en de punten die u doorrekent zoveel mogelijk te optimaliseren. En door grote bestanden aan het einde van de dag door te rekenen.

Accorderen

Alle NSL-partners moeten akkoord geven op de gegevens die zijn ingevoerd in de monitoringstool. Per bevoegd gezag is er 1 persoon met accorderingsrechten in de Monitoringstool. Let op dat u vóór 16.00 uur op 27 mei accordeert!

Toepassen van correctievelden

Wij wijzen u er graag op dat als u dit jaar weer gebruik wilt maken van correctiefactoren, daar ruimte voor is. De windtunnelonderzoeken van vorig jaar zijn niet (automatisch) beschikbaar. Bekijk ook de door de NSL-partners afgesproken en te volgen windtunnel-procedure. Het is belangrijk dat u tijdig opdracht geeft voor het laten uitvoeren van een windtunnelonderzoek.

Planning Monitoringsronde 2021

Planning tabel Monitoringsronde 2021
Monitoringsproces Verkeer Veehouderijen Wanneer
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer x 27 mei
Sluiting Monitoringstool voor invoer veehouderijen x 27 mei
Rekenresultaten verkeer beschikbaar x 1 juli
Concept-rekenresultaten veehouderijen beschikbaar x 20 september
(streefdatum)
Monitoringsrapport openbaar half december


Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring kan u ondersteunen bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool, en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de Handleiding Monitoring NSL. Achtergrondinformatie over de AERIUS Lucht Rekentool is te vinden op de website van de monitoringstool.


Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is van tot en met donderdag 27 mei telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL op telefoonnummer 088 797 71 02 (kies direct optie 9).

De telefonische helpdesk is op werkdagen beschikbaar van 9.00-12.00 uur. Op 27 april en 5, 13 en 24 mei zijn wij gesloten in verband met de feestdagen. U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier.