Planning en start Monitoringsronde 2021

Gepubliceerd 27 januari 2021

In 2021 vindt voor het twaalfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 27 januari 2021.

  • Monitoringsronde 2021
  • Verzoek contactgegevens te controleren!
  • Rechten verlenen Omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden
  • Voorlopige planning Monitoringsronde 2021
  • Ontwikkelingen Monitoringstool

Monitoringsronde 2021

In de Monitoringsronde 2021 (MR2021) gebruiken we de bestaande NSL tooling. De NSL Monitoringstool met kaart en data van MR2020 en voorgaande jaren is beschikbaar. U blijft de huidige website gebruiken voor het bekijken en ophalen van monitoringsgegevens. Alle NSL-partners kunnen daarmee tijdig de gegevens van 2020 ophalen en een start maken met de voorbereidingen voor de monitoringsronde 2021.

De actualisatieperiode loopt van 1 maart t/m 27 mei voor verkeer en van 12 april t/m 27 mei voor de veehouderijen. Op twee werkdagen namelijk 10 & 11 mei is de monitoringstool gesloten voor actualisatie van verkeer en veehouderijen om een tussentijdse landelijke berekening uit te kunnen voeren.

De AERIUS Lucht Rekentool 2021 zal beschikbaar zijn achter de inlog rond 19 april.

Verzoek om contactgegevens te controleren

Wij zijn ervan bewust dat er taken kunnen verschuiven binnen uw organisatie, daarom controleren we de gegevens van de contactpersonen voor het NSL. Het is van belang dat er van elke overheid een contactpersoon bij Bureau Monitoring bekend is, zodat wij u op de hoogte kunnen houden door nieuwsberichten. Ook als deze taken bij een omgevingsdienst of samenwerkingsverband liggen.

In eerdere monitoringsrondes bent u met dit emailadres opgenomen als contactpersoon voor uw organisatie. Als dat veranderd is, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de gegevens van de nieuwe contactpersoon Luchtkwaliteit@RWS. (Rijkswaterstaat)nl. Vermeld dan ook of deze persoon voor verkeer en/of veehouderijen contactpersoon is.

Rechten verlenen Omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden

Een aantal gemeenten geeft jaarlijks opdracht aan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband om de gegevens in de Monitoringstool te actualiseren. Bureau Monitoring zal binnenkort het aanvraagformulier voor rechten om te actualiseren en/of accorderen van de gegevens versturen naar alle bij ons bekende contactpersonen van de omgevingsdiensten.

Voorlopige planning Monitoringsronde 2021

Bureau Monitoring maakt een voorbehoud; de aangepaste planning kan nog wijzigen. Op 25 februari worden de procesafspraken vastgesteld in de Overleggroep Monitoring NSL.

Planning tabel Monitoringsronde 2021
Monitoringsproces Verkeer Vee-houderijen Wanneer
Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens x 1 maart
Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens x 12 april
Lokale invoer verkeersgegevens actualiseren x 12 april - 27 mei
Lokale invoer veehouderijgegevens actualiseren x 12 april - 27 mei
Aerius Lucht Rekentool 2021 gereed x 19 april (streefdatum)

NSL partners controleren lokale verkeer invoer met Aerius Lucht Rekentool 2021
* minimaal 4 weken beschikbaar

x 19 april - 27 mei *

Tussentijdse landelijke berekening verkeer

Monitoringstool is voor (alle) actualisaties gesloten deze twee dagen.

x 10 & 11 mei
RIVM interpreteert tussentijdse berekeningen en koppelt onvolkomenheden in overschrijdingen terug. x 12-17 mei

Bureau Monitoring is beschikbaar voor meekijken en (zo mogelijk) interpretatie van berekeningen voor wegbeheerder
(bijv. bij onverklaarbare overschrijdingen)

x 17-20 mei
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer x 27 mei
Sluiting Monitoringstool voor invoer veehouderijen x 27 mei
Rekenresultaten verkeer beschikbaar x 1 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar x 20 september
Concept monitoringsrapportage gereed voor Overleggroep x x 18 oktober
Overleggroep Monitoring NSL x x 28 oktober
Monitoringsrapport gereed (aanbieden aan IenW) 15 december

Ontwikkeling monitoringstool

Tijdens MR2021 zal gebruik worden gemaakt van de huidige tooling. Parallel daaraan is gestart met de ontwikkeling van de Monitoringstool Luchtkwaliteit (MT LK). De MT LK maakt gebruik van het rekenhart AERIUS Lucht. De website (gebruikers-schil) rondom het rekenhart wordt vernieuwd.

De nieuw te ontwikkelen tooling zal waarschijnlijk gebruikt worden voor de afrondende NSL monitoringsronde in 2022, en de monitoring van de luchtkwaliteit onder de Omgevingswet in de jaren daarna.

Tegelijkertijd worden de monitorings-aspecten vanuit het Schone Lucht Akkoord (SLA) meegenomen in de ontwikkeling van de MT LK. Dit is uitgewerkt in de uitvoeringsagenda van het SLA.

Bureau Monitoring houdt u op de hoogte.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Ook in 2021 zullen wij u weer via nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

27 januari 2021