RT 2021 beschikbaar

Gepubliceerd 19 april 2021

In 2021 vindt voor het twaalfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 19 april 2021.

Rekentool 2021

De NSL-Rekentool 2021 is vanaf 19 april 2021 beschikbaar achter de inlog op nsl-monitoring.nl. In de Rekentool 2021 zijn de gegevens verwerkt die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 16 maart 2021 heeft bekendgemaakt. Deze gegevens zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart.

De schalingsfactoren voor milieuzone vracht zijn ook geactualiseerd en opgenomen in de MT.

Voor licht verkeer zijn er nu ook schalingsfactoren. In het maatregelenbestand kunt u de generieke schalingsfactoren voor milieuzones gebruiken. Op de pagina Maatregelenbestand kunt u nalezen hoe u de schalingsfactoren kiest.

Met de Rekentool 2021 kunt u de lokale invoer voor het rekenjaar 2020 en het zichtjaar 2030 voor PM10 en voor NO2 controleren.

Let op: Op dit moment is de RT alleen te gebruiken voor de jaren 2020 en 2030 voor de stoffen PM10 en NO2. De rekenresultaten voor de andere stoffen zijn nog niet gevalideerd. De RT2021 zal binnen enkele weken aangepast zijn voor het berekenen van de tussenliggende jaren én de overige stoffen.

Bussenknop 2021

De geactualiseerde bussenknop 2021 is sinds 16 april 2021 beschikbaar. Met de bussenknop kunt u de juiste schalingsfactor voor lijnbussen bepalen. Deze schalingsfactoren verwerkt u in maatregelgebieden. Zo wordt met een juiste emissie van het lijnbussenpark gerekend om de luchtkwaliteit te bepalen. Een instructie voor de bussenknop vindt u op de InfoMil-website.

NIBM-tool 2021

De geactualiseerde NIBM-tool is sinds 14 april 2021 beschikbaar. Met deze tool berekent u de bijdrage van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit. Daarmee kunt u snel en eenvoudig bepalen of een plan niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt. U vindt de NIBM-tool en de handleiding op de InfoMil-website.

Validatie Rekentool 2021

Na sluiting van de Monitoringstool op 27 mei valideert het RIVM de NSL-Rekentool definitief. De gevalideerde NSL-Rekentool komt dan ook vóór het inlogscherm beschikbaar. Mocht u opmerkelijke resultaten zien, dan vragen we u dit te melden bij de Helpdesk van InfoMil.

Gebruik Rekentool

U vindt de Rekentool 2021 op nsl-monitoring.nl achter de login via ‘Rekenen’ (in de blauwe balk). Ga daarna naar ‘NSL-Rekentool’ in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina’s voor het uitvoeren van een berekening.

In de handleiding van de rekentool op de website van InfoMil is de meest recente toelichting opgenomen over de werking en het gebruik van de NSL-Rekentool.

Veehouderijgegevens openbaar

Nadat de NSL-monitoringsrapportage is aangeboden aan de Tweede Kamer, worden de invoergegevens en rekenresultaten in de Monitoringstool (MT) openbaar. Dat is al gangbare praktijk voor de verkeersgegevens. Het ministerie van IenW is van plan om dat vanaf deze monitoringsronde ook te doen met veehouderijgegevens. Namen, adressen en datum vergunning zullen alleen achter de inlog zichtbaar zijn. Overige gegevens en rekenresultaten zullen als exportbestand beschikbaar zijn voor publiek; nog niet in de kaart. Zichtbaarheid in de kaart wordt mogeijk met de vernieuwde Monitoringstool, waar momenteel aan gewerkt wordt.

Planning Monitoringsronde 2021

Planning tabel Monitoringsronde 2021
Monitoringsproces Verkeer Veehouderijen Wanneer
Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens x 1 maart
Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens x 12 april
Aerius Lucht Rekentool 2021 gereed x 19 april (streefdatum)

NSL partners controleren lokale verkeer invoer met Aerius Lucht Rekentool 2021
* minimaal 4 weken beschikbaar

x 19 april - 27 mei *

Tussentijdse landelijke berekening verkeer

Monitoringstool is voor (alle) actualisaties gesloten deze twee dagen.

x 10 & 11 mei
RIVM interpreteert tussentijdse berekeningen en koppelt onvolkomenheden in overschrijdingen terug. x 12-17 mei

Bureau Monitoring is beschikbaar voor meekijken en (zo mogelijk) interpretatie van berekeningen voor wegbeheerder
(bijv. bij onverklaarbare overschrijdingen)

x 17-20 mei
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer x 27 mei
Sluiting Monitoringstool voor invoer veehouderijen x 27 mei
Rekenresultaten verkeer beschikbaar x 1 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar x 20 september
Concept monitoringsrapportage gereed voor Overleggroep x x 18 oktober
Overleggroep Monitoring NSL x x 28 oktober
Monitoringsrapport gereed (aanbieden aan IenW) 15 december


Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring kan u ondersteunen bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de Handleiding Monitoring NSL. Achtergrondinformatie over de AERIUS Lucht Rekentool is te vinden op de website van de monitoringstool.


Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is van maandag 19 april tot en met donderdag 27 mei telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL op telefoonnummer 088 797 71 02 (kies direct optie 9).

De telefonische helpdesk is op werkdagen beschikbaar van 9.00-12.00 uur. Op 27 april en 5, 13 en 24 mei zijn wij gesloten in verband met de feestdagen. U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier.