Naderende sluitingsdatum Monitoringstool 2016

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 11 mei 2016

De openstelling van de monitoringstool voor de Monitoringsronde 2016 nadert de sluitingsdatum!

Bureau Monitoring (BM) vraagt uw aandacht voor:

  • Start met afronding actualiseren
  • Voortgangsformulieren (projecten en maatregelen)

Start met afronding met actualiseren

BM verzoekt u zo snel mogelijk het actualiseren van de verkeersgegevens in de Monitoringstool (MT) af te ronden. Zo houdt u tot 20 mei 2016 voldoende tijd over om de gegevens te controleren, accorderen en onderbouwen.

Vanwege de naderende sluitingsdatum van 20 mei 2016 verwacht BM extra drukte op http://www.nsl-monitoring.nl/. Wij vragen u bij het doorrekenen van grote bestanden (meer dan 20.0000 regels) rekening te houden met andere gebruikers. Dit kunt u doen door het gebied en de punten die u doorrekent zoveel mogelijk te optimaliseren en grote bestanden aan het einde van de dag door te rekenen.

Voortgangsformulieren (projecten en maatregelen)

Graag uw aandacht voor de voortgangsformulieren van uw gemeente in de MT. De uitvoering van maatregelen moet dit jaar zijn gerealiseerd. Daarom is het belangrijk in deze ronde de ‘stand van zaken’ en ‘geplande datum realisatie’ van de (projecten en) maatregelen te controleren en te actualiseren waar nodig.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is tot en met 20 mei telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Helpdesk Monitoringstool is van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 088 – 7977102 optie 8. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.

Planning

De actuele planning is nu als volgt:
Datum Actie
20 mei Monitoringstool sluit om 16:00; hierna is wijzigen niet meer mogelijk.
23 mei Start gebruik van correctievelden; geef dit tijdig door bij Luchtkwaliteit@infomil.nl
01 juli Rekenresultaten Monitoring NSL 2016 beschikbaar