NSL Monitoringsrapportage 2016 beschikbaar

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 9 november 2016

Monitoringsrapportage 2016

De monitoringsrapportage, inclusief de resultaten van de monitoring, is op 9 november 2016 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer verstuurd. De aanbiedingsbrief bij de monitoringsrapportage staat op www.tweedekamer.nl. De monitoringsrapportage zelf is beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de monitoringsronde 2016 zijn nu openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl.

Namens Bureau Monitoring hartelijk bedankt voor uw inzet bij het verzamelen, controleren en actualiseren van gegevens voor de monitoringsronde 2016.

Het verlengde NSL en de monitoringsronde 2017

Medio december zal Bureau Monitoring een uitgebreide nieuwsbrief sturen naar alle NSL-partners met daarin meer inhoudelijke informatie over het verlengde NSL en de planning voor de monitoringsronde 2017.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u de komende tijd via e-mail blijven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.