Sluiting Monitoringstool voor monitoringsronde 2016

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 1 juni 2016

Sluiting Monitoringstool

De Monitoringstool is afgelopen vrijdag 27 mei om 16:00 gesloten. Het wijzigen en accorderen van invoergegevens voor monitoringsronde 2016 is nu niet meer mogelijk. Bijna 200 wegbeheerders hebben hun verkeersgegevens geaccordeerd deze ronde. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens op tijd te aan te passen.

Start berekeningen Bureau Monitoring

Bureau Monitoring gaat aan de slag met (consistentie)controles van de invoergegevens en de berekeningen. Op 5 juli worden de rekenresultaten gepresenteerd in de Overleggroep Monitoring NSL. Deze presentatie zal daarna aan alle NSL partners worden toegestuurd. De gevalideerde concentratieberekeningen zullen zo spoedig mogelijk daarna beschikbaar zijn achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl.

Planning

De actuele planning is:
Datum Actie
Half augustus Rekenresultaten veehouderijengegevens monitoringsronde 2016 beschikbaar voor NSL- Partners
Half november

Definitieve versie Monitoringsrapportage

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de pagina Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.