Schakel Monitoring veehouderijen in het NSL 2016

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De veehouderij contactpersonen van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring veehouderijen.

Dit is het bericht van 22 februari 2015 .

Op donderdag 31 maart 2016 van 12:30 -15:30 uur organiseert Kenniscentrum InfoMil een Schakel Veehouderijen om u te informeren over de NSL monitoring van veehouderijgegevens en de aanpak van de fijnstof problematiek.

Tijdens de schakel lichten Bureau Monitoring NSL en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de werkwijze rond de monitoring van veehouderijen toe. Er is uitleg over de aanpak van de veehouderijen en hoe u de gegevens van veehouderijen kunt actualiseren.

Het actualiseren van uw gegevens kunt u overigens niet ter plaatse doen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt op het aanmeldingsformulier nog onderwerpen en vragen aandragen die u graag behandeld ziet tijdens de schakel.

Aanmelden voor de Schakel Monitoring veehouderijen in het NSL 2016.

Planning aankomende monitoringsronde
Planning monitoringsronde Veehouderijen 2016
17 mrt De Monitoringstool 2016 wordt opengesteld voor de actualisatie van gegevens voor veehouderijen
31 mrt Schakel Monitoring veehouderijen in het NSL (gratis)
20 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
15 aug

Concept-rekenresultaten veehouderijen monitoring NSL 2015 beschikbaar