Brief Fout in Monitoringstool

In de Monitoringstool is een fout geconstateerd. Deze is met hoge prioriteit gerepareerd en vervolgens zijn waar mogelijk de fouten verholpen. Naar alle overheden met wijzigingsrechten, is onderstaande brief gestuurd.

Fout in de Monitoringstool

Op 27 juni is helaas een fout in de Monitoringstool 2011 ontdekt. Door deze fout zijn niet alle wijzigingen die u hebt doorgevoerd in de rekenpunten van de Monitoringstool 2011 in de database terecht gekomen. Alle wijzigingen van weg-segmenten zijn wel doorgevoerd.
Wijzigingen van de volgende kenmerken van rekenpunten zijn niet correct verwerkt:

  • wijziging van de nsl-status van rekenpunten van NSL=false naar NSL=true of omgekeerd;
  • wijziging van de grond voor de status van rekenpunten (NSL=true, toepasbaarheidsbeginsel, blootstellingscriterium of overige);
  • wijzigingen van het opmerkingenveld van rekenpunten;
  • wijziging van naam rekenpunt, type rekenpunt en aantal personen (deze velden worden niet gebruikt voor analyses door Bureau Monitoring).

Deze fout is hersteld en zal niet optreden voor wijzigingen die ná 21.00 uur op 27 juni 2011 in de Monitoringstool 2011 worden doorgevoerd.

Herstelwerkzaamheden

Werkwijze voor wijzigingen die zijn doorgevoerd door middel van het importeren van bestanden in de Monitoringstool 2011.
Bureau Monitoring zal de originele door u geïmporteerde bestanden vergelijken met de gegevens in de database van de Monitoringstool. Dat kan omdat de Monitoringstool altijd een kopie van de geïmporteerde bestanden bewaard. De wijzigingen die door de fout niet zijn doorgevoerd, zijn door Bureau Monitoring alsnog doorgevoerd in de database. U ontvangt een melding als de fout is hersteld met daarbij een bericht met een overzicht van deze wijzigingen. Voor de wijzigingen die u na het importeren van bestanden heeft doorgevoerd in de kaart/viewer van de Monitoringstool 2011, geldt het onderstaande.

Werkwijze voor wijzigingen die zijn doorgevoerd met de kaart/viewer in de Monitoringstool 2011
Alle wijzigingen in weg-segmenten en overdrachtslijnen zijn ook doorgevoerd in de database van de Monitoringstool 2011. Alleen de wijziging van de status van rekenpunten en de grond en opmerkingenveld hierbij, zijn niet doorgevoerd in de database.
Let op: deze wijzigingen kunnen door Bureau Monitoring niet worden teruggehaald en dient u nogmaals door te voeren.

Wij begrijpen dat deze fout extra werk voor u betekent. Onze excuses hiervoor.

Helpdesk en Hotdesk Monitoringstool

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Tijdens de openstelling van de Monitoringstool is een telefonische Hotdesk beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur voor vragen over de Monitoringstool. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030.

Voor meer informatie over de Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de Monitoringstool zie NSL en Luchtkwaliteitsplannen.