Brief Uitstel Rekenresultaten Monitoring

Met dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen rond de Monitoring NSL 2011.

Na een verlengde openstelling is de Monitoringstool op 8 juli 2011 gesloten voor het importeren en wijzigen van invoergegevens. Bureau Monitoring is vervolgens aan de slag gegaan met (consistentie)controles van de invoergegevens én is verder gegaan met de validatie van de Monitoringstool/Rekentool. Tijdens deze werkzaamheden zijn helaas nog problemen in het rekeninstrument aan het licht gekomen. Hierdoor kunnen wij, zoals eerder gepland, de rekenresultaten niet medio augustus beschikbaar stellen aan u.

Momenteel werken wij hard aan het zo spoedig mogelijk oplossen van geconstateerde problemen. Gezien de complexiteit van het instrumentarium is aansluitend een zorgvuldige validatie nodig. Dat vormt een belangrijke basis voor betrouwbare rekenresultaten.

Naar verwachting kunnen wij de rekenresultaten daarom niet eerder dan begin september 2011 beschikbaar stellen. Eind augustus zullen wij u nogmaals een bericht sturen over de stand van zaken en de actuele planning.