Brief Voortgang - Week 20

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij dat de openstelling van de Monitoringstool begin juni zal plaatsvinden.

Het traject na openstelling van alle functionaliteiten van de Monitoringstool is ongewijzigd:

  • 1e t/m 3e week: U gaat zelf aan de slag met de invoer van gegevens in de Monitoringstool, u controleert vervolgens de ingevoerde gegevens in de Monitoringstool en accordeert deze gegevens. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Bureau Monitoring met een werksessie en een helpdesk.
  • 4e week: Sluiting Monitoringstool en start berekeningen door Bureau Monitoring.

U kunt zich nog inschrijven voor de werksessies Monitoringstool op 8 juni in Utrecht en 20 juni in Bilthoven - zie onze uitnodiging van 13 mei. Medewerkers van Bureau Monitoring helpen u bij het actualiseren van gegevens via de kaart van de Monitoringstool of het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden.

Inschrijven kan via www.infomil.nl/actueel/schakels-(agenda)/.

De inschrijving voor de werksessies van 8 juni sluit op 1 juni.

Als u tegen knelpunten aanloopt bij de actualisatie van gegevens kunnen wij, met inzet van ons instrumentarium, meezoeken naar oplossingen. Maatwerkondersteuning is mogelijk tot 11 juni 2011. Ook als u gebruik maakt van maatregelgebieden (voor schonere bussen en milieuzones) en u deze wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Bureau Monitoring via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Als u nieuwe maatregelgebieden wilt toevoegen, neem dan eveneens contact op met de Helpdesk. Voor maatregelgebieden is namelijk maatwerk noodzakelijk.

Voor vragen over de monitoring NSL, de Monitoringstool en ondersteuning hierbij, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.