Brief Voortgang - week 48

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken en de planning van de monitoringsrapportage.

De monitoringsrapportage NSL 2011 is op 1 december in concept verzonden aan de overleggroep monitoring NSL. De overleggroep reageert de komende week op dit concept. Bureau Monitoring stelt daarna de definitieve monitoringsrapportage op. Het Ministerie stuurt voor de Kerst de definitieve monitoringsrapportage aan de Eerste en Tweede Kamer en alle NSL-coördinatoren.

De invoergegevens en resultaten van de Monitoringstool 2011 komen hierna openbaar (zonder inlogprocedure) beschikbaar op www.nsl-monitoring.nl.

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.