Brief oplevering Rekentool 2012

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 7 mei 2012.

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van de NSL-rekentool 2012.

Rekentool 2012
De Rekentool 2012 is beschikbaar achter de inlog via ‘Rekenen' (in de blauwe balk) en vervolgens ‘NSL-Rekentool' in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina's voor het uitvoeren van een berekening. In de Rekentool is het mogelijk om zowel met de generieke gegevens (achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteo) van 2012 als 2011 te rekenen.

De Rekentool 2012 is nog niet volledig gevalideerd. We streven er naar de validatie van de Rekentool deze week af te ronden. Mocht u opmerkelijke resultaten zien dan verzoeken we u dit te melden bij de helpdesk van Infomil.

Controle invoergegevens Monitoringstool
Na het importeren van gegevensbestanden of het wijzigen van gegevens in de ‘Kaart Monitoring NSL 2012' zijn de gegevens in de database van de monitoring NSL direct gewijzigd.

Voor het controleren van de gegevens kunt u gebruik maken van:

  • de ‘Kaart monitoring 2012': met behulp van het filter aan de rechtkant van het scherm kunt u verschillende opties in de kaart tonen. Zo kunt u bijvoorbeeld de bomenfactor, de intensiteit of de wegtypering weergeven. Deze controle kunt u ook uitvoeren met een GIS-programma.
  • de NSL Rekentool: na het exporteren van de gegevens van monitoringsronde 2012 uit de Monitoringstool kunt u deze bestanden importeren in de NSL-Rekentool en laten doorrekenen. Dit kunt u ook doen voordat u het bestand importeert in de Monitoringstool of met het bestand dat u vervolgens ter controle weer exporteert.

Na de controle van uw gegevens kunt u de gegevens accorderen door in de blauwe bovenbalk op ‘Monitoring NSL' te klikken en vervolgens in het menu aan de linkerkant van het scherm ‘Accorderen' te kiezen. Selecteer vervolgens uw jurisdictie en klik op ‘verder'. In het scherm opent een overzicht met alle gegevens die geaccordeerd kunnen worden. Bij het accorderen wordt eerst gevraagd naar de basis van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool, hier kunt u een link opnemen naar de onderbouwing van de gegevens in de Monitoringstool (zie hiervoor ook paragraaf 6.2 van de handleiding).

Sluiting actualisatieperiode monitoringsronde 2012
U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2012 actualiseren en accorderen tot en met 1 juni 2012. De Monitoringstool sluit om 17:00 uur. Hierna is het wijzigen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk.

Planning

Actuele planning
Datum Activiteit
1 juni, 17:00 uur Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil,www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is sinds 2 april ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.