Brief planning Rekentool 2012

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 2 mei 2012.

Oplevering Rekentool 2012
De oplevering van de NSL-rekentool met de generieke gegevens van 2012 duurt langer dan verwacht. De openstelling van de rekentool wordt vrijdag 4 mei verwacht. Onze excuses voor het ongemak.

Aanpassing identificatie rekenpunten
De identificatie van wegvakken, rekenpunten en overdrachtslijnen in de Monitoringstool 2012 is gewijzigd ten opzichte van de monitoringsronde 2011 (zie hieronder voor een beknopte toelichting). Dat heeft invloed op bijvoorbeeld de werkwijze bij overdracht van wegen en bijbehorende rekenpunten. Een rekenpunt wordt in de Monitoringstool 2012 pas verwijderd als in het rekenpuntenbestand naast het invoeren van de waarde ‘d' (delete) in de kolom ‘actie', de waarde in de kolom ‘segment-id' leeg is. Bij het verwijderen van een rekenpunt (of wegvak) wordt automatisch ook de bijbehorende overdrachtslijn verwijderd.
De instructie in de handleiding is op dit punt aangepast (zie daarvoor paragraaf 8.5). De vernieuwde handleiding is vanaf morgen beschikbaar op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Achtergrondinformatie identificatie wegvakken, rekenpunten en overdrachtslijnen
De identificatie van wegvakken, rekenpunten en overdrachtslijnen in de Monitoringstool 2012 is als volgt:

  • wegvak = segment_id, hoogte en geomet_wkt
  • rekenpunt = receptor_id en geomet_wkt
  • overdrachtslijn = segment_id, receptor_id en geomet_wkt

Alle identificatiekenmerken van een wegvak (of rekenpunt, overdrachtlijn) moeten zijn ingevuld in het wegvakkenbestand (of rekenpuntenbestand) om een actie op gegevens van een wegvak (of rekenpunt, overdrachtslijn) te kunnen uitvoeren.
Het segment_id in het rekenpuntenbestand is de koppeling (overdrachtslijn) tussen het wegvakkenbestand en het rekenpuntenbestand. Voor het aanpassen en dus ook verwijderen van bijvoorbeeld overdrachtslijnkenmerken is het noodzakelijk dat het segment_id is ingevuld. Dit voorkomt het onbedoeld verwijderen van een rekenpunt in het geval alleen een overdrachtslijn verwijderd moet worden. Als het segment_id leeg wordt gelaten/gemaakt, wordt de voorgenomen actie, bijvoorbeeld verwijderen, op het rekenpunt zelf uitgevoerd.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is sinds 2 april ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier.

Planning

Actuele planning
Datum Activiteit
4 mei Oplevering NSL-rekentool 2012 (inclusief nieuwe generieke gegevens).
1 juni Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar.