Brief verder uitstel Rekentool en accordeerscherm

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 18 april 2012.

Rekentool en accordeerscherm
De oplevering van de herbouwde NSL-rekentool (versie 2011) duurt wat langer dan verwacht. De openstelling van de rekentool is nu voor vrijdag 20 april gepland. Onze excuses voor het ongemak. Het accordeerscherm is klaar en zal tegelijkertijd met de rekentool gepubliceerd worden. Vanwege de latere oplevering van de herbouwde NSL-rekentool 2011, zal ook de oplevering van de NSL-rekentool 2012 iets later plaatsvinden.

Planning
De sluitingsdatum van de monitoringstool was gesteld op 15 mei, er van uitgaande dat er dan een maand beschikbaar zou zijn voor controle van gegevens met behulp van de rekentool. De oplevering vindt nu later plaats. Om ervoor te zorgen dat de NSL-partners voldoende tijd hebben om alle gegevens te controleren, zal de sluitingsdatum van de Monitoringstool opschuiven naar 1 juni 2012.

Nieuwe versie Handleiding Monitoring NSL
De nieuwe versie van de Handleiding Monitoring NSL is reeds beschikbaar op deze website van Kenniscentrum InfoMil. Deze handleiding is volledig bijgewerkt naar de huidige Monitoringstool.