Brief verlenging openstelling Monitoringstool

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 25 mei 2012.

Verlengde openstelling Monitoringstool
De openstelling van de Monitoringstool is met een week verlengd. Een aantal NSL-partners heeft namelijk aangegeven de eerder vastgestelde datum van 1 juni niet te kunnen halen. Het Ministerie heeft dit verzoek gehonoreerd, om de kwaliteit van de te actualiseren gegevens te waarborgen.
U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2012 actualiseren en accorderen tot en met 8 juni 2012. De Monitoringstool sluit om 17:00 uur definitief. Hierna is het wijzigen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk.

Milieuzones
De emissie- en schalingsfactoren die in een milieuzone worden toegepast, worden elk jaar door het Ministerie van I&M geactualiseerd. Bureau Monitoring zal de waardes van deze factoren voor de monitoringsronde 2012 integraal aanpassen naar de door I&M voor 2012 vastgestelde cijfers.
Een aantal wegbeheerders heeft in 2011 uitstralingsgebieden voor de milieuzones gedefinieerd. Hierbij gaat het om gebieden rondom milieuzones of daarheen voerende wegen waarop een deel van het effect van de milieuzone in rekening wordt gebracht.
Als wegbeheerders deze uitstralingsgebieden willen behouden, verzoeken wij om dat vóór 8 juni aan Bureau Monitoring te melden via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. (Van een aantal wegbeheerders is een dergelijk verzoek al bij ons bekend).

Planning

actuele planning

Datum

Activiteit

8 juni, 17:00 uur

Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.

3 juli

Concept rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar voor NSL- Partners.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is sinds 2 april ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.