Berichten monitoring 2013

In 2013 dienen de volgende overheden gegevens aan te leveren die nodig zijn om de luchtkwaliteit te berekenen:

  • alle overheden binnen NSL-regio's
  • andere overheden die overschrijding van grenswaarden verwachten ten gevolge van emissies van bronnen die onder hun beheer vallen

Het gaat hierbij om gegevens:

  • over het voorgaande jaar (2012)
  • voor de zichtjaren 2015 en 2020

Overheden in NSL regio's melden tevens de voortgang van de uitvoering van projecten en maatregelen.

Samenvatting van taken voor alle overheden (binnen en buiten NSL-regio's):

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De rapportage over de luchtkwaliteit in 2012 vormt een onderdeel daarvan. De monitoring vindt plaats met behulp van de Monitoringstool. De werkzaamheden voor gemeenten en provincies zijn in het kort:

  • Het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren.
  • Actualisatie van de verkeersgegevens.