Openstelling Monitoringstool tot en met 17:00 uur op 16 mei 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 25 april 2014

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de openstelling Monitoringstool voor actualiseren en accorderen tot en met 17:00 uur op 16 mei 2014.

U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2014 nog tot en met 16 mei 2014 actualiseren en accorderen. De Monitoringstool sluit op 16 mei 2014 om 17:00 uur definitief. Hierna is het wijzigen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk.

Actuele planning

16 mei 2014 tot 17:00 uur:
Actualisatieperiode monitoringsronde 2014 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.

1 juli 2014:
Concept rekenresultaten verkeer monitoringsronde 2014 beschikbaar voor NSL- partners.

Uitvoeringsplicht Maatregelen

Voor maatregelen in het NSL geldt een uitvoeringsplicht. Dat betekent dat de maatregelen opgenomen in het NSL op de in het NSL genoemde tijdstippen uitgevoerd moeten zijn. Als in het NSL geen tijdstip staat, moeten ze in ieder geval in 2014 in uitvoering genomen zijn.
Voor maatregelen die gekoppeld zijn aan een project, geldt dat uitvoering daarvan pas moet als het project wordt uitgevoerd. In de voortgangsformulieren kunt u de status van de uitvoering van de maatregelen aangeven.

Wijzigen, vervangen of toevoegen van maatregelen kan met een melding. Het verwijderen van maatregelen uit het NSL kan niet via de meldingsprocedure vanwege de uitvoeringsplicht. De uitvoeringsplicht geldt totdat (verdere) uitvoering van een maatregel naar het oordeel van de Minister van Infrastructuur en Milieu, de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer, niet langer vereist is om een grenswaarde te bereiken of daaraan blijvend te voldoen.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/nsl/, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is tot en met 16 mei 2014 ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.