Oplevering NSL-rekentool

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 11 april 2014

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van de NSL-rekentool 2014.

Rekentool 2014

De NSL-Rekentool 2014 is vanaf 11 april 2014 beschikbaar achter de inlog op http://www.-nsl-monitoring.nl/. In de Rekentool 2014 zijn de op 15 maart 2014 door het Ministerie van IenM bekend gemaakte gegevens verwerkt. Dit zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart.

De Rekentool 2014 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor het zichtjaar 2013 en 2015. De toetsing van de Rekentool voor de zichtjaren 2020 en 2030 vindt rond 15 april 2014 plaats. Ook de Schipholcorrectie en de IJmondverfijning (beide voor alle vier de jaren) worden nog nader getoetst door het RIVM. Na de toetsing komen de gegevens beschikbaar.

Na sluiting van de Monitoringstool na de actualisatiefase valideert het RIVM de NSL-rekentool definitief met behulp van de resultaten van de landsdekkende berekeningen. De gevalideerde NSL-rekentool komt vervolgens ook voor het inlogscherm beschikbaar.

Mocht u opmerkelijke resultaten zien dan verzoeken we u dit te melden bij de Helpdesk van Infomil. U vindt de NSL-Rekentool 2014 via ‘Rekenen' (in de blauwe balk) en vervolgens ‘NSL-Rekentool' in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina's voor het uitvoeren van een berekening. In de Handleiding NSL-Rekentool staat een toelichting over de werking van de NSL-Rekentool.

Nieuwe versie Handleiding Monitoring NSL

Half april 2014 is de nieuwe versie van de Handleiding Monitoring NSL beschikbaar.

Sluiting actualisatieperiode monitoringsronde 2014

U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2014 actualiseren, onderbouwen en accorderen tot en met 16 mei 2014. De Monitoringstool 2014 sluit op 16 mei om 17:00 uur. Hierna is het wijzigen, onderbouwen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk.

Actuele planning
Actuele planning
16 mei 2014 om 17:00 uur Actualisatieperiode monitoringsronde 2014 sluit, wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk
1 juli 2014 Rekenresultaten monitoringsronde 2014 beschikbaar

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is sinds 1 april ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.