Planning Monitoringsrapport NSL

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 7 november 2014.

Dit bericht is verzonden naar alle NSL-coördinatoren. Naar uw inzicht kunt u het doorsturen naar andere personen binnen uw organisatie.

Hierbij informeren wij u over de planning van de publicatie van de Monitoringsrapportage 2014, de verbeterde NSL-Rekentool en de verlenging van de bestedingstermijn van de NSL-gelden.

Monitoringsrapportage 2014

De monitoringsrapportage 2014 is medio november gereed, en zal daarna met bijbehorende beleidsbrief aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De monitoringsrapportage en de monitoringsresultaten komen openbaar beschikbaar zodra de rapportage is aangeboden aan de Tweede Kamer.

U ontvangt hierover een bericht van Bureau Monitoring.

Berekeningen elementair koolstof in verbeterde NSL-Rekentool

De NSL-Rekentool heeft een flinke uitbreiding van functionaliteiten gekregen. Met deze nieuwe functionaliteiten is het gebruiksgemak van de tool verbeterd. De NSL-Rekentool is hiermee een volwaardige opvolger van de modellen CAR en ISL2.

Met de vernieuwde NSL-Rekentool is het nu ook mogelijk om elementair koolstof (EC) berekeningen te maken. Voor meer informatie zie de InfoMil-website onder NSL-rekentool.

Verlengen bestedingstermijn NSL gelden

De Staatsecretaris heeft de provincies een beschikking gestuurd waarin de bestedingstermijn voor de NSL-gelden uit de derde en vierde tranche met 1 jaar is verlengd (tot 1 januari 2016). Voor inhoudelijke en procedurele vragen over de besteding van NSL-gelden en de Sisa-verantwoording kunt u contact opnemen met uw provinciale contactpersoon van het NSL.

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.