Recente aanpassing Monitoringstool NSL 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 27 maart 2014.

Hiermee informeren wij u over recente aanpassingen in de Monitoringstool en de planning van de oplevering van de Rekentool 2014.

Vanaf 19 maart zijn de volgende nieuwe functies beschikbaar in de Monitoringstool:

  • U kunt gegevens die u selecteert in de kaart exporteren in een bestand. In de kaart van de Monitoringstool klikt u op de exportmodus. In de exportmodus kiest u het gewenste gebied. Vervolgens kunt u de invoergegevens en resultaten van alle wegen in het geselecteerde gebied exporteren naar een bestand.
  • Het exporteren van gegevens uit de Monitoringstool vindt plaats als een taak op de achtergrond (net als bij het rekenen). U kunt tijdens het exporteren verder gaan met andere acties in de Monitoringstool en krijgt een email als de gegevens voor u klaar staan.

Voor een aantal van deze punten wordt de beschrijving van de werkwijze aangepast in de Handleiding Monitoring NSL en de Handleiding Kaart Monitoring NSL. U ontvangt bericht van ons zodra de handleidingen zijn aangepast.

Verder is de accordeerfunctionaliteit opengesteld zodat het mogelijk is om de gegevens voor deze ronde in de Monitoringstool te accorderen. Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen. Ook als u niets gewijzigd heeft willen wij u verzoeken de gegevens te accorderen en bij de onderbouwing aan te geven waarom de gegevens nog representatief zijn voor de zichtjaren in deze monitoringsronde.

Planning Monitoringsronde 2014

De Rekentool 2014 met daarin de nieuwe achtergrondconcentraties en emissiefactoren is nog niet gereed op de streefdatum van 1 april. De verwachte opleverdatum is 11 april. De nieuwe planning is als volgt.

  • 3 maart Openstelling Monitoringstool 2014
  • 11 april Oplevering NSL-Rekentool 2014 (inclusief nieuwe achtergrondconcentratie en nieuwe emissiefactoren)
  • 16 april Inloopsessie Monitoringstool
  • 16 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
  • 1 juli Rekenresultaten Monitoring NSL 2014 beschikbaar

Helpdesk en openstelling tijdelijke telefonische helpdesk

Vanaf 1 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen ook nog steeds stellen via het vragenformulier.

Inloopsessie Monitoringstool

Op 16 april organiseren wij een inloopsessie om u te ondersteunen bij eventuele problemen die zich voordoen bij het actualiseren van uw gegevens in de Monitoringstool. Uitnodigingen zijn verstuurd en u kunt zich nog aanmelden tot en met 7 april.