Rekenresultaten monitoringsronde 2014 beschikbaar

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 1 juli 2014.

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte dat de Rekenresultaten monitoringsronde 2014 beschikbaar zijn.

Vanaf heden zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde 2014 beschikbaar voor overheden achter de inlog. Dit nieuwsbericht bevat informatie over het inzien van deze gegevens. De rekenresultaten van de monitoringsronde 2014 zijn op 30 juni gepresenteerd in de Overleggroep Monitoring NSL.

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar

De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten voor de jaren 2013, 2015 en 2020 is afgerond en er zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM gevonden.

De resultaten van de concentratieberekeningen zijn vanaf 1 juli beschikbaar achter de inlog op https://www.nsl-monitoring.nl/ Het inzien van gegevens is beschreven in hoofdstuk 13 van de Handleiding Monitoring NSL.

Analyse rekenresultaten

Met de resultaten van de monitoring kan de NSL-coördinator een analyse maken van de stand van zaken: Is er sprake van overschrijdingen, gaat het om nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen, die om nieuwe maatregelen vragen? Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om burgers en bestuur te informeren over de luchtkwaliteit nadat de gegevens openbaar zijn geworden.

Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op belangrijke onvolkomenheden stuiten dan kunt u deze melden bij de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Net als vorig jaar is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over de lokale invoer - zie als voorbeeld bijlage 6A van de monitoringsrapportage. Een eventuele tekst kunt u tot uiterlijk 10 september doorgeven aan de Helpdesk.

Planning

De actuele planning is:

  • medio augustus 2014: Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar
  • medio november 2014: Definitieve versie Monitoringsrapportage

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.
Met vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.