Sluiting MT 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 22 mei 2014.

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de Sluiting van de Monitoringstool voor monitoringsronde 2014.

Sluiting Monitoringstool

De Monitoringstool is afgelopen vrijdag 16 mei om 17:00 gesloten. Het wijzigen en accorderen van invoergegevens voor monitoringsronde 2014 is nu niet meer mogelijk. In totaal hebben 248 van de 287 wegbeheerders geaccordeerd. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren.

Start berekeningen Bureau Monitoring

Bureau Monitoring is nu aan de slag met (consistentie)controles van de invoergegevens en de berekeningen. Op 30 juni worden in de overleggroep de rekenresultaten gepresenteerd. Deze presentatie zal daarna aan alle NSL partners worden toegestuurd. De gevalideerde concentratieberekeningen zullen zo spoedig mogelijk daarna beschikbaar zijn achter de inlog op http://www.nsl-monitoring.nl/.

Ontwikkeling Monitoringstool 2015

In de zomer start Bureau Monitoring met de ontwikkeling van de Monitoringstool 2015. De feedback die Bureau Monitoring tijdens de openstelling van de Monitoringstool heeft gekregen met betrekking tot verbeterpunten en wensen wordt meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de Monitoringstool.

Planning
De actuele planning

1 juli

Rekenresultaten monitoringsronde 2014 beschikbaar voor NSL- Partners.

Half november

Definitieve versie Monitoringsrapportage