Uitnodiging Schakel Monitoringstool 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 19 maart 2014.

Uitnodiging Schakel Inloopsessie Monitoringstool 16 april 2014

Bureau Monitoring nodigt u van harte uit om gebruik te maken van de inloopsessie Monitoringstool die op 16 april 2014 wordt gehouden in Utrecht. Tijdens de inloopsessie kunnen medewerkers van Bureau Monitoring u technisch ondersteunen met het actualiseren van gegevens in de kaart van de Monitoringstool en het importeren van bestanden in de Monitoringstool.

Wat kunt u verwachten van de inloopsessie

Nu de Monitoringstool geopend is kunt u starten met het importeren van de geactualiseerde gegevens. In de Handleiding Monitoring NSL wordt het actualisatieproces toegelicht. De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil kan u helpen indien het actualiseren niet succesvol verloopt. Mocht u meer hulp nodig hebben bij het actualiseren, kom dan naar de inloopsessie. Per bevoegd gezag is een computer beschikbaar. U kunt onder begeleiding van de medewerkers van Bureau Monitoring de gewenste gegevens in de Monitoringstool actualiseren.

Om de sessie optimaal te benutten is het aanbevolen om de volgende gegevens mee te nemen voor de actualisatie:

  • Als u wilt wijzigen via de kaart; de nieuwe gegevens voor het afgelopen jaar en voor de zichtjaren 2015 en 2020;
  • Als u bestanden wilt importeren: geactualiseerde invoerbestanden voor het afgelopen jaar en voor de zichtjaren 2015 en 2020.

Details inloopsessie

Wat Inloopsessie Monitoringstool waarbij medewerkers van Bureau Monitoring u assisteren bij het importeren van actuele invoergegevens in de Monitoringstool.

Wanneer Woensdag 16 april 2014 van 10.00 tot 12.00 uur.

Wie NSL-coördinatoren, eventueel samen met technische/verkeerskundige collega.

Waar Rijkswaterstaat Leefomgeving, Croeselaan 15, Utrecht (tegenover Utrecht CS).

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de inloopsessie meldt u dan uiterlijk 7 april aan via de website van InfoMil.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Met vriendelijke groet,

Namens Bureau Monitoring

Drs. B. Segijn

Unitmanager Kenniscentrum InfoMil