Monitoringsrapportage verzonden en planning 2015

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 17 december 2014

Hierbij informeren wij u over de publicatie van de Monitoringsrapportage 2014 en het publiekelijk beschikbaar komen van de resultaten van de Monitoringsronde 2014. Daarnaast ontvangt u de planning van de monitoringsronde 2015.

Monitoringsrapportage 2014

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2014 is op 16 december door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer verstuurd. De aanbiedingsbrief van de rapportage staat op www.tweedekamer.nl.

De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de Monitoringsronde 2014 zijn openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl.

Planning monitoringsronde 2015

De planning voor de monitoringsronde 2015 is als volgt:

Planning monitoringsronde 2015

Monitoringsproces

Wanneer

Monitoringstool open voor actualisatie 1 maart
Lokale invoer Monitoringstool maart/ april
NSL-rekentool 2014 gereed 10 april (streefdatum*)
Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL Rekentool 2014 10 april - 15 mei (minimaal 4 weken)
Sluiting Monitoringstool voor invoer 15 mei *
Rekenresultaten beschikbaar 1 juli
Monitoringsrapport openbaar half november

*Tussen het beschikbaar komen van de NSL-rekentool 2015 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Ook in 2015 zullen wij u weer via deze website op de hoogte houden van de voortgang van de monitoring.