Grote bestanden in de Rekentool en Monitoringstool

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 21 mei 2015.

Grote bestanden in de Rekentool en Monitoringstool.

Tijdens de actualisatieronde 2015 zijn er performance problemen geconstateerd die optreden bij bestanden die groter zijn dan ca. 20 000 regels (bijvoorbeeld Rotterdam plus omliggende randgemeentes). Bestanden kwamen niet of slechts zeer traag door het systeem.

Rekenen met grote bestanden na de update van 20 mei.

Na de update kan de Rekentool grote bestanden doorrekenen als uw taak voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Alle relevante SRM2-wegen zitten reeds in het basisbestand dat u aanbiedt. De optie ‘voeg de SRM2-wegen toe binnen 5 km van de opgegeven rekenpunten’ kunt u niet gebruiken bij grote bestanden. (Let op, u kunt dit vinkje wel zetten maar ook in dat geval worden de relevante SRM2 wegen niet toegevoegd!)
  • Het vinkje bij ‘rekenen zonder eerst bewerken’ staat aan.

Start uit beleefdheid naar uw medegebruikers maximaal één grote taak tegelijk. De Rekentool kan één grote taak tegelijk aan, alle volgende grote taken worden in een wachtrij geplaatst. Omdat deze (uiteindelijk) gewoon aan de beurt komen is het aanbieden van meerdere grote taken aan het einde van de werkdag of op vrijdagmiddag wel een optie.

Actualiseren met grote bestanden

Bureau Monitoring werkt er hard aan om het actualiseren mogelijk te maken. Meldt u aan bij luchtkwaliteit@infomil.nl als u wacht met het uploaden van grote bestanden tot de Monitoringstool deze grote bestanden aan kan. We brengen u dan via de mail op de hoogte als het probleem verholpen is.

Een alternatief is om het bestand op te knippen in eenheden die kleiner zijn dan 20 000 regels. Let er hierbij op dat er geen SRM1-koppelingen verbroken raken. Als uw SRM1-gedeelte kleiner is dan 20 000 regels, dan is het opknippen op basis van wegtype een logische keuze. U houdt dan alle koppelingen binnen één set bestanden.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Heeft u nog vragen of ondersteuning nodig neemt u dan contact op met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Deze is tot en met 29 mei 2015 telefonisch te bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur onder telefoonnummer 088 – 7977102 optie 8. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.