Oplevering NSL-rekentool 2015

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 21 april 2015.

Rekentool 2015

De NSL-Rekentool 2015 is sinds 17 april 2015 beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. In de Rekentool 2015 zijn de op 15 maart 2015 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakte gegevens verwerkt. Dit zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart.

De Rekentool 2015 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor het zichtjaar 2014 en 2015 en 2020 voor PM10 en NO2. De toetsing van de Rekentool voor het zichtjaar 2030 vindt deze week plaats. Ook de Schipholcorrectie (voor alle vier de jaren) wordt nog nader getoetst door het RIVM. Verder moet de IJmondverfijning nog geactualiseerd worden, de verfijning die zich nu in de Rekentool bevindt (en methodisch correct verwerkt wordt) bevat nog de getallen van 2014.

De Rekentool kampt met een matige performance voor grote bestanden (meer dan 20.000 rekenpunten en wegvakken). Voor kleinere bestanden is dit niet het geval. Voor de meeste NSL partners zal dit dus geen problemen opleveren. Er wordt hard aan gewerkt om de performance te verbeteren; tot die tijd is de beste work around het opknippen van grote bestanden in twee of meerdere delen.

Na sluiting van de Monitoringstool na de actualisatiefase valideert het RIVM de NSL-rekentool definitief met behulp van de resultaten van de landsdekkende berekeningen. De gevalideerde NSL-rekentool komt vervolgens ook voor het inlogscherm beschikbaar.

Mocht u opmerkelijke resultaten zien dan vragen we u dit te melden bij de Helpdesk van InfoMil. U vindt de NSL-Rekentool 2015 via ‘Rekenen’ (in de blauwe balk) en vervolgens ‘NSL-Rekentool’ in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina’s voor het uitvoeren van een berekening. Op de web site van InfoMil is de handleiding van de rekentool web based gemaakt. Hier is een toelichting opgenomen over de werking van de NSL-Rekentool.

Actuele Planning 2015

  • 22 mei om 16:30 Actualisatieperiode monitoringsronde 2015 sluit. Wijzigen van de invoergegevens is niet meer mogelijk.
  • 1 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2015 beschikbaar.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de web site InfoMil, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is vanaf 10 april ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030, kies optie 8. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.