Verlengde openstelling Monitoringstool 2015

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 13 mei 2015.

Verlengde openstelling Monitoringstool 2015

De openstelling van de Monitoringstool is met een week verlengd tot en met 29 mei 2015. Dit vanwege performance problemen van de Reken- en de Monitoringstool bij het verwerken van grote bestanden.

Mocht deze verlenging voor uw organisatie onvoldoende zijn, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen om na de sluiting van de tool nog actualisaties door te voeren. Een dergelijk verzoek moet uiterlijk 20 mei bij de helpdesk van Bureau Monitoring ingediend worden.

Tijdige start gevraagd voor actualiseren

Begin op tijd met het actualiseren en wijzigen van de gegevens in de Monitoringstool. Zo houdt u aan het einde van de openstelling voldoende tijd over om de gegevens te controleren, accorderen en onderbouwen.

Vanwege de naderende sluitingsdatum verwachten we extra drukte op http://www.nsl-monitoring.nl/. Wij vragen u bij het doorrekenen van grote bestanden rekening te houden met andere gebruikers. Dit kunt u doen door het gebied en de punten die u doorrekent zoveel mogelijk te optimaliseren.

Binnenkort wordt er een performanceverbetering op de Monitoringstool doorgevoerd. Houdt u het 'Nieuws en Berichten blok' direct na de inlog in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

Windtunnelonderzoek

Heeft u een windtunnelonderzoek uitgevoerd en wilt u de resultaten door middel van correctievelden verwerken in de Monitoringstool? Of heeft u vorig jaar reeds gebruik gemaakt van correctievelden die u dit jaar moet actualiseren? Vergeet dan niet om dit voor 22 mei te laten weten aan de helpdesk van Bureau Monitoring. In de procedure Windtunnelonderzoek vindt u nadere informatie.

Maatregelgebieden voor schonere bussen

Op 24 april 2015 is de Bussenknop 2015 beschikbaar gekomen op de website van InfoMil.

Deze kunt u gebruiken bij het actualiseren van maatregelgebieden van het type 'groen aanbesteden OV'. Lees ook het stukje bij 'wijzigingen 2015' - dat kan u mogelijk werk besparen. Deze informatie is ook opgenomen bij Nieuws en Berichten direct na de inlog op de Monitoringstool.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is tot en met 29 mei telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Helpdesk Monitoringstool is van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 088 – 7977102 optie 8. U kunt uw vragen daarnaast ook stellen via het vragenformulier.

Planning

De actuele planning is nu als volgt:

  • 29 mei: Monitoringstool sluit om 16:30.
  • 01 juli: Rekenresultaten Monitoring NSL 2015 beschikbaar.
  • 17 augustus: Rekenresultaten Veehouderijen Monitoring NSL 2015 beschikbaar.