Controle invoergegevens veehouderijen in monitoring NSL

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De veehouderij contactpersonen van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring veehouderijen. Dit is het bericht van 13 april 2015.

Met deze nieuwsbrief willen wij benadrukken dat het belangrijk is om de veehouderijgegevens en de locatie en typering van de rekenpunten in de Monitoringstool 2015 te controleren. Dit is van belang om twee redenen:

  1. Om onderscheid te kunnen maken tussen toetspunten en rekenpunten is het nodig om te weten of een ‘te beschermen object’ onderdeel is van een inrichting of niet. Nieuw dit jaar is dat u specifiek kunt aangeven of een rekenlocatie een plattelandswoning betreft of niet.
  2. De gebouwgegevens van de stal staan bij een aantal gemeenten niet goed in de Monitoringstool. In dat geval is de fijnstof verspreiding niet correct berekend.

Hieronder een verdere toelichting.

Aangeven type rekenpunt

In het NSL worden de concentraties fijnstof berekend op alle opgegeven te beschermen objecten (veelal woningen), de zogenoemde rekenpunten. Een deel van deze rekenpunten ligt op het terrein van een inrichting. Volgens de EU richtlijn luchtkwaliteit (richtlijn 2008/50/EG) hoeft geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden op het terrein van een inrichting. De Monitoringstool 2014 beschouwt voor veehouderijen alleen rekenpunten buiten het terrein van inrichtingen als toetspunten.

Voor de bepaling van het aantal toetspunten met een overschrijding is het daarom belangrijk dat duidelijk is of een rekenpunt op het terrein van een inrichting ligt of niet. Wij vragen u voor alle rekenpunten het veld “type rekenpunt” te controleren en als het nodig is aan te passen. U kunt aangeven of het rekenpunt:

  • onderdeel is van een inrichting (opties: eigen bedrijfswoning of de bedrijfswoning van derden)
  • of geen onderdeel van een inrichting is (opties: burgerwoning of overig).

In aanvulling op de bovenstaande typeringen is het in de Monitoringstool 2015 ook mogelijk om aan te geven of het rekenpunt een zogenoemde plattelandswoning betreft. Een plattelandswoning is een voormalige agrarische woning, die op grond van het bestemmingsplan mag worden bewoond door derden.

Aanleiding voor deze aanvulling is een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (201306630/5/R3). De afdeling heeft in haar uitspraak bepaald dat, onafhankelijk van de Wet plattelandswoningen, de luchtkwaliteit bij de voormalige agrarische bedrijfswoning, die door een derde mag worden bewoond, moet worden beoordeeld met toepassing van titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de Wet milieubeheer (Wm).

Meer informatie over de actualisatie van veehouderijgegevens staat in de Handleiding Monitoring NSL.

Gegevens gebouwmodule
De fijnstof-effecten van de veehouderijen worden op de rekenlocaties bepaald met het ISL3a model. In dit model zit ook een gebouwmodule; deze module berekent het effect van het gebouw op de emissiepluim van de bijbehorende bron. Uit de huidige dataset in de NSL Monitoringstool blijkt dat in ongeveer 10% van de gevallen het emissiepunt zich in het gebouw zelf bevindt. Dit leidt mogelijk tot onvolkomenheden in de berekening. Dergelijke invoer kan alleen correct zijn als het gaat om een open stal wand. Aan u het verzoek om de locaties van de bronnen en gebouwen zorgvuldig te controleren en waar nodig aan te passen; foutieve invoer kan er namelijk toe leiden dat de fijnstof berekening voor die bron niet kan worden uitgevoerd.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen. Op de pagina: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vindt u informatie over het NSL. Vanaf 10 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de Monitoring NSL. De telefonische Helpdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Helpdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 7977102 onder optie nummer 8. U kunt uw vragen ook nog steeds stellen via het vragenformulier.