Openstelling Monitoringstool NSL Veehouderijen 2015

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De veehouderij contactpersonen van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring veehouderijen. Dit is het bericht van 17 maart 2015.

De monitoringstool is op dinsdag 17 maart opengesteld voor actualisatie van gegevens over veehouderijen. De gegevens, zoals bij u bekend, zijn beschikbaar via de website van de Monitoringstool en kunnen daar waar nodig geactualiseerd en geaccordeerd worden.

Planning monitoring NSL

17 mrt De MT 2015 is opengesteld voor de actualisatie van gegevens
voor veehouderijen
31 mrt Schakel (gratis) Monitoring veehouderijen in het NSL
22 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
17 aug Concept-rekenresultaten veehouderijen monitoring NSL 2015
beschikbaar

Aanpassingen in de MT 2015

De Monitoringstool 2015 Veehouderijen is op 17 maart 2015 opengesteld op www.nsl-monitoring.nl. Er zijn enkele aanpassingen achter de inlog:

  • Validatie van veehouderijgegevens – daarmee wordt zichtbaar of de ingevoerde informatie correct en voldoende is om een berekening uit te voeren.
  • Exportfunctie bij veehouderijgegevens (zowel csv als shape)
  • Extra info en toelichtingsvelden bij invoer voor veehouderijen.
  • Veld waarin gemeenten toestemming kunnen geven aan de Provincie voor inzicht in MT.

Gegevens veehouderijen actualiseren

De vergunde gegevens in de Monitoringstool 2015 zijn een exacte kopie van de gegevens zoals het afgelopen jaar bekend in de NSL Monitoring. U dient na te gaan of de gegevens nog steeds in overeenstemming zijn met de vergunning of melding. Van u wordt verwacht de in de Monitoringstool aanwezige invoergegevens indien nodig te actualiseren en uiteindelijk te accorderen.

In de Handleiding Monitoring NSL is in hoofdstuk 4 nadere uitleg hierover opgenomen. De aangepaste handleiding zal binnenkort beschikbaar komen.

Om de gegevens te actualiseren klikt u, na inloggen, onder 'Monitoring NSL', op 'Actualiseren' en 'Veehouderijen'. U heeft de mogelijkheid om:

  • De (vergunning/melding)gegevens en rekenlocaties ('te beschermen objecten') die worden gebruikt in de fijnstof berekeningen van de NSL Monitoring te actualiseren op basis van nieuwe inzichten.
  • De gegevens, indien nodig, aan te vullen met (nieuwe) veehouderijlocaties en rekenlocaties die niet eerder zijn meegenomen in de NSL Monitoring en waar wel sprake is van een risico op overschrijding van de fijnstofnorm.
  • Aan te geven of een ‘te beschermen object’ op een inrichting ligt of buiten een inrichtingsgrens valt. In het kader van het NSL wordt op ieder ‘te beschermen object’ de luchtkwaliteit berekend en gerapporteerd, maar juridisch gezien hoeft op de locaties binnen de eigen inrichtingsgrens niet getoetst te worden.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen. Ook als u niets gewijzigd heeft vragen wij u de gegevens te accorderen. Bij het accorderen is er ruimte om een onderbouwing op te nemen zoals bijvoorbeeld een verwijzing naar de datum van een vergunning of melding. Het opgeven van een onderbouwing is niet verplicht.

Accounts Monitoringstool

Inloggen op de Monitoringstool; Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Nieuwe inlogrechten kunt u aanvragen bij ‘registreren als nieuwe gebruiker’. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u door het vermelden van uw gebruikersnaam en e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder ‘Inloggen’ bij ‘wachtwoord vergeten?’.

Vanuit beveiligingsoogpunt moet u vanaf Monitoringsronde 2014 elk jaar een nieuw wachtwoord invoeren. Dat kan direct bij aanvang of in de loop van de actualisatieperiode zijn.

Rechten voor omgevingsdiensten, andere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus; De NSL-coördinatoren van omgevingsdiensten en andere samenwerkingsverbanden zijn ook dit jaar weer benaderd om voor alle medewerkers bij hun dienst aan te geven welke rechten er aan deze accounts gekoppeld mogen worden (e-mail van 29 januari 2015). Na reactie van de NSL-coördinator worden de rechten aan deze accounts toegevoegd, dit gebeurt voor deze accounts dus niet automatisch bij de start van de Monitoringsronde.

Overheden kunnen de invoer van de Monitoringstool uitbesteden aan derden zoals adviesbureaus. Derden kunnen geen rechten krijgen voor de Monitoringstool, toegang vindt plaats via en onder verantwoordelijkheid van de betreffende overheid onder voorwaarde dat het adviesbureau de toegang alleen voor de uitvoering opdracht gebruikt.

Schakel NSL monitoring veehouderijen

Op 31 maart organiseren wij een Schakel om u te informeren over de NSL monitoring van veehouderijgegevens en de aanpak van de fijnstof problematiek. Uitnodigingen zijn reeds verstuurd maar u kunt zich nog aanmelden.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen. U kunt uw vragen stellen via het vragenformulier. Ook vindt u op de website van InfoMil informatie over het NSL. Vanaf 10 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is vanaf 10 april beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030.