Schakel Monitoring veehouderijen in het NSL 2015

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De veehouderij contactpersonen van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring veehouderijen. Dit is het bericht van 2 maart 2015.

Op 31 maart organiseren wij een Schakel Veehouderijen om u te informeren over de NSL monitoring van veehouderijgegevens en de aanpak van de fijnstof problematiek. U kunt zich aanmelden via de website van InfoMil.

Tijdens de schakel lichten Bureau Monitoring NSL en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de werkwijze rond de monitoring van veehouderijen toe. Er is uitleg over de aanpak van de veehouderijen en hoe u de gegevens van veehouderijen kunt actualiseren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het voorlopige programma van 10-12 uur is:

  • Opening Schakel
  • NSL Monitoring veehouderijen en een terugblik op NSL Monitoring afgelopen jaren - Monitoring veehouderijen 2015
  • Beleid fijnstof en veehouderijen en het Besluit emissiearme huisvesting - Lijst vergunningplichtige veehouderijen
  • Gelegenheid tot stellen van vragen

Het actualiseren van uw gegevens kunt u overigens niet ter plaatse doen.

U kunt op het aanmeldingsformulier nog onderwerpen aandragen die u graag behandeld ziet tijdens de schakel.

Hierbij nogmaals de planning van de aankomende monitoringsronde

Planning monitoringsronde Veehouderijen 2015

15 maart De Monitoringstool 2015 wordt opengesteld voor de actualisatie van gegevens voor veehouderijen

31 maart Schakel (gratis) Monitoring veehouderijen in het NSL

15 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk

15 augustus Concept-rekenresultaten veehouderijen monitoring NSL 2015 beschikbaar