Correctieveldenbestand

Bestandsindeling van het correctiegebiedenbestand van de monitoringstool en rekentool.

Belangrijke wijzigingen

Sinds 1 januari 2020 zijn er 2 belangrijke wijzigingen in het correctiegebiedenbestand.

1. Correctieveld is altijd verbonden aan 1 rekenpunt

Een correctiegebied is nog maar verbonden met 1 rekenpunt. U kunt dus niet meer meerdere rekenpunten tegelijk corrigeren.

2. Geometrie moet een polygon zijn

De monitoringstool en rekentool kunnen geen multi-polygon meer inlezen. De geometrie van het maatregelgebieden moet daarom een polygon zijn.

indeling Correctiegebiedenbestand
Kolomnaam Omschrijving
Correctie_id Uniek ID van het correctiegebied (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool)
Variant_id Code van de monitoringsronde
Jaar Jaar waarop correctiegebied betrekking heeft
Naam Naam van het correctiegebied
Overheid Uniek ID voor de overheidsorganisatie
Stof De stof waarop de maatregel effect heeft
Code Numerieke duiding van het type correctieveld
Correctie Absolute correctie van de berekende concentratie op het rekenpunt
Receptor_id ID van het rekenpunt waarop correctie betrekking heeft (vanaf 1 januari 2020 verplicht)
Geomet_wkt Geometrie in WKT-formaat (Polygon)
Actie Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool

Spreadsheet

Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool.