CSV-bestand bewerken

De monitoringstool exporteert csv-bestanden. Dat is handig als u geen geografische wijzigingen hoeft te doen. Nadat u uw wijzigingen heeft ingevoerd, kunt u de csv-bestanden importeren in de monitoringstool. Of in de rekentool.

Openen van een csv-bestand

Een csv-bestand kunt u het beste openen in een spreadsheetprogramma. Zoals Excel of OpenOffice Calc. U kunt het bestand ook openen in het kladblok. Maar dat ziet er niet erg overzichtelijk uit.

U kunt de csv niet inlezen in Word of een ander tekstverwerkingsprogramma!

Openen in een spreadsheetprogramma

De monitoringstool gebruikt in het csv-bestand een punt als decimaalteken.

Vaak is uw versie ingesteld op de Nederlandse standaard. Die heeft een komma als decimaalteken. Daarom moet u het decimaalteken eerst op een  'punt' zetten, voordat u het csv-bestand inleest in Excel of OpenOffice Calc.

Decimaalteken veranderen in Excel

 1. Open Excel
 2. Ga naar Bestand > Opties > Geavanceerd
 3. Zet het vinkje uit voor 'Scheidingsteken van systeem gebruiken'
 4. Zorg dat decimaalteken op een punt staat

Decimaalteken veranderen in OpenOffice Calc

 1. Open OpenOffice Calc (of ander onderdeel)
 2. Ga naar Extra > Opties > Taalinstellingen > Talen
 3. Kies een andere 'Lokale instelling' dan Nederlands. Bijvoorbeeld Engels (VS)

Werk netjes

Het programma dat u gebruikt, kan niet controleren of u de goede gegevens invult. Met een spreadsheetprogramma kunt u namelijk invullen wat u wilt. Het gebruik van csv-bestanden is daarom extra foutgevoelig.

U moet daarom netjes werken als u de csv-bestanden aanpast. Bedenk steeds goed welke waarde in een kolom mag of moet staan. In de spreadsheet bestandsindeling van de monitoringstool en rekentool staat per bestand waar de gegevens aan moeten voldoen.

Geometriegegevens

De geometrie staat in het csv-bestand als Well Known Text (wkt). Dit is een standaard uitwisselingsformaat voor geometrie. Het is een lijst met de X- en Y-coördinaten, met een komma ertussen. De lijst van X- en Y-coördinaten kan in het wegvakkenbestand erg lang zijn. In theorie kunt u de wkt-geometrie in een csv-bestand veranderen. Maar erg praktisch is dat niet.

Wijzigen

Wilt u de geometrie wijzigen? Dan raden wij u aan om dit te doen in de kaart van de monitoringstool. Nog beter is het om de geometrie te wijzigen in de shapefiles en een GIS-programma.

Kolomnamen in het csv-bestand

De kolomnamen en de kolomvolgorde mag u niet wijzigen. De monitoringstool en de rekentool hebben die nodig om de csv-bestanden goed te verwerken. Als u de kolomnamen of de volgorde verandert, kunnen de tools de data niet meer op de juiste manier verwerken.

Let op: Gebruik in de gegevens nooit een puntkomma (;). Ook niet in de teksten. De puntkomma is namelijk het verplichte scheidingsteken in het csv-bestand. Zet u toch een puntkomma in de gegevens? Dan wordt het bestand onleesbaar voor de monitoringstool en rekentool.

Opslaan van de gegevens als csv-bestand

Heeft u de csv-bestanden in Excel of OpenOffice Calc ingelezen? Dan kunt u de bestanden in Excel- of opendocumentformaat opslaan. Op een later moment kunt u er gemakkelijker weer mee verder. Voor het importeren in de monitoringstool of rekentool, moet u de bestanden weer opslaan als csv-bestand.

Eigen kolommen verwijderen

Het is soms handig om tijdens het bewerken van de bestanden eigen kolommen toe te voegen. U moet ervoor zorgen dat deze kolommen niet in de csv-bestanden komen. Verwijder al deze kolommen daarom uit de spreadsheet voordat u de gegevens als csv-bestand opslaat.

Puntkomma gescheiden

Een csv-bestand heeft een speciaal teken dat de data van de verschillende kolommen van elkaar scheidt. Vaak is dit een tab. Maar in de bestanden voor de monitoringstool en rekentool moet dit een puntkomma zijn. Bij het opslaan naar csv moet u hier extra opletten.

Opslaan naar csv met Excel

 • Open de door u bewerkte spreadsheet
 • Verwijder uw eigen (hulp)kolommen
 • Ga naar Bestand > Opslaan als
 • Kies als bestandsformaat 'CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)(*.csv)'
 • Druk op Opslaan

Voor de controle, kunt u het bestand openen met het kladblok. Dan kunt u controleren of er inderdaad puntkomma's in zitten.

Opslaan naar csv met OpenOffice Calc

 • Open de door u bewerkte spreadsheet
 • Verwijder uw eigen (hulp)kolommen
 • Ga naar Bestand > Opslaan als
 • Kies als bestandsformaat 'Tekst CSV (*.csv)'
 • Zet een vinkje bij Filterinstellingen bewerken
 • Druk op Opslaan
 • U ziet nu een dialoog. Kies daarin voor Huidige formaat behouden
 • In een nieuwe dialoog kunt u het veldscheidingsteken veranderen in een puntkomma
 • Druk op OK

Voor de controle, kunt u het bestand openen met het kladblok. Dan kunt u controleren of er inderdaad puntkomma's in zitten.

Export uit andere programma's

Er zijn programma`s die kant-en-klare csv-bestanden voor de monitoringstool kunnen maken. De bestanden uit deze programma's kunt u vaak wel direct gebruiken in de rekentool. Maar niet direct in de monitoringstool. Daar zit namelijk al informatie in waarmee u rekening moet houden.

Gebruik in monitoringstool

Tijdens het importeren verbindt de monitoringstool de bestaande en de nieuwe gegevens. De tool gebruikt hiervoor de geometrie en de id. Importeert u het bestand uit een programma direct in de monitoringstool? Dan kan het zijn dat er veel dubbele gegevens in komen. De monitoringstool ziet namelijk niet of objecten hetzelfde zijn.

BOM in het bestand

Sommige programma's maken bestanden met een BOM (Byte order Mark).  Dit is een typische utf-8 code die niet zichtbaar is. De code is ook niet nodig. En de monitoringstool kan er eigenlijk niets mee. Daarom laat de monitoringstool een foutmelding over de headerregel zien als een bestand een BOM bevat.

BOM verwijderen

De BOM kunt u eenvoudig verwijderen. Dat doet u door het bestand in te lezen in Excel of Open Office Calc. En daarna opnieuw op te slaan als csv-bestand.