Selecteren

Als u één type onderdeel in de kaart selecteert, dan verschijnt er een tabel onder de kaart waarin u de gegevens van uw selectie kunt zien. Selecteert u meerdere typen onderdelen tegelijk, dan is er te weinig ruimte om alle gegevens te tonen. De tabel onderin de kaart verschijnt dan niet.

Vaak kunt u het onderdeel dat u wilt bekijken direct aanklikken. Andere keren zitten het onderdeel dat u wilt bekijken dicht tegen andere onderdelen aan. U moet dan een selectie maken en verfijnen.

Werkwijze direct aanklikken

Het direct aan klikken van één weg of één rekenpunt is de eenvoudigste wijze van selecteren. U bent letterlijk in één klik klaar. Elke actie start met het kiezen van een optie uit het linker menu.

  1. Kies links voor 'select'.
  2. Klik op het te bewerken onderdeel. In dit voorbeeld is het wegsegment geselecteerd.

selecteer een weg

De geselecteerde weg kleurt nu rood. Onderaan de kaart verschijnen de kenmerken van de weg.

de tabel verschijnt onder in beeld

U kunt zo ook één rekenpunt, overdrachtslijn, maatregelgebied of correctieveld selecteren.

Tip: Als u veel modelonderdelen van een zelfde type wilt wijzigen, dan is het handig om maar één laag tegelijk in het filter (rechts) open te zetten. Dit maakt het makkelijker om steeds één weg of punt tegelijk te selecteren.

Een grotere selectie maken en verfijnen

Als u meerdere onderdelen dicht bij elkaar ziet, dan is het lastig om daar één onderdeel uit aan te klikken. Met de menu's boven en onder de kaart kunt u de gemaakte selectie daarom verder verfijnen.

  1. Kies links voor 'select' of voor 'polygon'.
  2. Maak een vlak rond het te bewerken onderdeel. De onderdelen die u heeft geselecteerd krijgen een zwarte kleur.

Schermafdruk_Selecteren met de knop polygon

De kaart kan maar één type tabel tegelijk tonen. Als u meerdere typen onderdelen tegelijk heeft geselecteerd, dan verschijnt er daarom een witte balk boven de kaart.

  1. Maak in de witte balk een keuze voor het type dat u wilt bekijken of bewerken. In dit voorbeeld kiest u voor de overdrachtslijnen.

Schermafdruk_de witte balk verschijnt bovenin het beeld

De Rekentool kan van één onderdeel tegelijk de details tonen. Een groep van onderdelen binnen één type, zoals onderstaand voorbeeld, toont de Rekentool als een lijst.

  1. Heeft u meerdere onderdelen van één type geselecteerd? Dan kunt u in het menu onder de kaart een ID selecteren om te bekijken of te bewerken. In dit voorbeeld kunt u nu één overdrachtslijn uit de selectie halen.

Schermafdruk_Kies welke overdrachtslijn u wilt bekijken

  1. Zodra u de tabel met kenmerken onderin beeld ziet is de selectie gereed. Alle bewerkingsopties voor dit onderdeel zijn nu beschikbaar. U kunt overdrachtslijn uit dit voorbeeld nu bewerken.

Schermafdruk_de gegevens van de overdrachtslijn staan onder de kaart