Onderbouwen en accorderen

Op de website van de monitoringstool is een aparte pagina voor het onderbouwen en accorderen van de gegevens. Die pagina gebruikt u voor het accorderen van verkeersgegevens, projecten, maatregelen en veehouderijgegevens.

Accordeerrechten

U kunt alleen onderbouwen en accorderen in de monitoringstool als u accorderingsrechten heeft.

Elke overheid heeft per onderdeel maximaal 1 account met accorderingsrechten. Meestal is dit het account van de NSL-coördinator. Soms kan dit niet. De accorderingsrechten van de veehouderijgegevens gaan dan naar de NSL-coördinator voor veehouderijen.

Let op: Nadat u de gegevens heeft geaccordeerd, zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Het accordeerscherm openen

Na het inloggen, gaat u naar het menu 'Monitoren NSL'. Kies hier voor 'Accorderen'. Daarna opent de pagina voor het onderbouwen en accorderen. Ziet u het menu 'Accorderen' niet? Dan heeft u geen accorderingsrechten.

Afbeelding pagina accorderen in de monitoringstool

Jurisdictie

Beheert u meer dan 1 jurisdictie? Kies dan bovenaan de pagina de jurisdictie waarvoor u de gegevens wilt accorderen. Op de pagina van de jurisdictie staan alle invulschermen voor het onderbouwen en accorderen van de gegevens.

Onderbouwing

De tekst in de onderbouwing is minimaal 15 tekens en maximaal 500 tekens. Het is daarom handig om informatie over een rapport of uw organisatie niet uitgebreid te noemen. Beter kunt u linken naar een website waar het rapport staat. Of de website van uw organisatie. Dat scheelt meestal heel wat tekens.

Verkeersgegevens

Voordat u de verkeersgegevens kunt accorderen, moet u eerst de onderbouwing invoeren. Wanneer u dat heeft gedaan, accordeert u de gegevens door op de knop 'Accorderen' te klikken.

Projecten en maatregelen

De onderbouwing en verantwoording voor de projecten en maatregelen is niet verplicht.

De projecten en maatregelen staan in een tabel. U accordeert ze per project of maatregel. Zet een vinkje voor de maatregel of het project dat u wilt accorderen. Klik daarna op de knop 'Accorderen'. U kunt alle projecten of maatregelen ook in 1 keer accorderen. Dat doet u door een vinkje te zetten voor 'projectnummer' of 'maatregelnummer' in de titelrij van de tabel.

Veehouderijgegevens

De veehouderijgegevens accordeert u door op de knop 'Accorderen' te klikken.