Exporteren invoergegevens

Wilt u invoergegevens van veehouderijen exporteren? Dan heeft u een inlogaccount met rechten voor de veehouderijen nodig. Op deze pagina leggen wij uit hoe u de invoergegevens exporteert. De indeling van de bestanden staat in de tabellen.

Veehouderijgegevens exporteren

De invoergegevens van de veehouderijen kunt u exporteren en bewaren op uw eigen computer. U kunt de export gebruiken om de gegevens in de monitoringstool te actualiseren. Ook kunt u er het hele jaar door wijzigingen in bijhouden.

Een export van de veehouderijgegevens is ook handig als u:

  • de gegevens ter controle aan een collega wilt voorleggen
  • een vraag heeft aan Bureau Monitoring. U stuurt de export dan als bijlage mee.

Gegevens exporteren

Voor het exporteren van de veehouderijgegevens, gaat u naar de website van de monitoringstool. Op de website logt u in met uw inlogaccount. De gegevens kunt u exporteren onder het menu 'Monitoring NSL' en 'Inzien en Exporteren'.

Klik op de knop 'Exporteren'. De monitoringstool start met het verzamelen van de gegevens. Dit gebeurt op de achtergrond.  De exporttaak vindt u terug in het menu  'Mijn taken'.

U hoeft niet te wachten tot de export klaar is. U kunt ondertussen andere taken uitvoeren of starten. Meer informatie op de pagina bestanden exporteren uit de monitoringstool.

Opbouw van de bestanden

In de export van de veehouderijgegevens vindt u 2 bestanden:

  • Veehouderij emissiebronnen (luchtuitlaten)
  • Veehouderij rekenpunten voor te beschermen objecten (TBO)

De bestanden hebben een vaste indeling van kolommen. De kolomnaam en de betekenis van de kolom ziet u in de beide tabellen.

De bestandsindeling staat ook in de spreadsheet bestandsindeling van de monitoringstool en rekentool.

Indeling veehouderij emissiebronnen
Kolomnaam Toelichting
e_id De identificatie van een emissiebron binnen
het systeem van de NSL-monitoring
e_hoogte De hoogte waar de emissie vrijkomt, in meters
e_diameter De diameter van de emissiebron, in meters
e_x
e_y
De geometrie van de locatie van het emissiebronpunt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting
geomet_wkt Locatie van het emissiebronpunt in wkt-formaat
rav_code Het RAV-code (Regeling ammoniak en veehouderij) waarmee de emissiefactor wordt bepaald
rav_aantal Het aantal dieren dat wordt gehouden bij de emissiebron (in het gebouw)
rav_factor De Monitoringstool geeft de emissiefactor (gram/dier/jaar) weer die hoort bij de gekozen RAV-code
bwl_code De code voor een additionele techniek uit de RAV-codelijst
bwl_factor De reductiefactor van de additionele techniek
geb_id De identificatie van het gebouw binnen het systeem van de NSL-monitoring
geb_lengte Lengte van het gebouw, in meters
geb_breedte Breedte van het gebouw, in meters
geb_hoogte Hoogte van het gebouw, in meters
geb_orient De richting van het gebouw, in graden
geb_x
geb_y
De geometrie is een punt dat de locatie van het gebouw aangeeft. De coördinaten zijn volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting
veehouderij Het adres van het bedrijf
vergunning De datum van afgifte van de huidige milieuvergunning in de vaste notatie: dd-mm-jjjj
overheid De naam van het bevoegd gezag
overheid_id Het identificatienummer van het bevoegd gezag
indeling veehouderij rekenpunten voor te beschermen objecten
Kolomnaam Toelichting
receptor_id Unieke identificatie van het rekenpunt van het te beschermen object (TBO) binnen het systeem van monitoringstool
x
y
De geometrie van de locatie van het rekenpunt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting
type Hier kan worden aangegeven of het rekenpunt ligt bij:
  • een burgerwoning
  • de eigen bedrijfswoning
  • de bedrijfswoning van derden
  • overig
  • plattelandswoning
adres Het adres van het te beschermen object (TBO)
geomet_wkt Locatie van het rekenpunt in WKT-formaat
veehouderij Naam of adres van het bedrijf
vergunning De datum van afgifte van de huidige milieuvergunning, vaste notatie: dd-mm-jjjj
overheid De naam van het bevoegd gezag
overheid_id Het identificatienummer van het bevoegd gezag