Procedure windtunnelonderzoek in Monitoringstool

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) zijn standaard rekenmethoden beschreven om de invloed van onder andere verkeersemissies op de luchtkwaliteit te bepalen. In bepaalde gevallen kan het toch nuttig of noodzakelijk zijn om een specifiek onderzoek in een windtunnel te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld bij knelpuntsituaties en/of complexe situaties die niet geheel binnen de beschrijving van wegprofielen in de Rbl vallen.

In 2013 is de Monitoringstool uitgebreid met een functionaliteit om correctietermen op de berekeningen te kunnen meenemen. Met deze correctietermen (gezamenlijk correctieveld genoemd) kunnen overheden resultaten uit windtunnelonderzoek op een correcte, handzame en transparante manier in de monitoring van het NSL verwerken.

In de Procedure windtunnelonderzoek in de NSL Monitoringstool (versie mei 2014 (pdf, 100 kB)) is beschreven hoe de resultaten uit het windtunnelonderzoek te verwerken zijn in de correctievelden van de Monitoringstool. De procedure beschrijft ook de te gebruiken verkeersgegevens en het tijdpad voor de verwerking in de Monitoringstool. Op de pagina invoeren windtunnelonderzoek in de Monitoringstool leest u welke stappen u doorloopt om de resultaten van het windtunnelonderzoek in de Monitoringstool op te nemen.