De kaart van de monitoringstool

De kaart van de Monitoringstool toont de informatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze informatie wordt jaarlijks geactualiseerd. In het najaar worden de nieuwe gegevens openbaar en zijn vanaf dat moment toegankelijk in de kaart van de Monitoringstool. Ook kunnen de gegevens dan zonder inlog gedownload worden.

Hieronder zijn de algemene mogelijkheden van de kaart toegelicht. Functies die een uitgebreidere uitleg nodig hebben, zoals bewegen in de kaart, het filter gebruiken en onderdelen selecteren hebben een eigen pagina.

De kaart openen

Open de kaart van de monitoringstool door op de knop 'Kaart NSL' in de bovenste menubalk te drukken. Deze kaart wordt ook gebruikt bij het bewerken van een model in de NSL-Rekentool.

In de afbeelding hieronder ziet u hoe de kaart opstart.

Schermafdruk_De kaart bij het opstarten

Waar staat wat?

De kaart heeft menu's aan vier kanten. Deze menu's hebben functies die bij elkaar horen. De menu's hebben de volgende functies:

 • Blauwe balk boven de kaart: hiermee kunt u navigeren naar de andere pagina's op de site van de Monitoringstool.
 • Rechterkolom: hierin vindt u het filter en de instellingen van de gegevens die u op de kaart kunt laten zien.
 • Linker knoppen menu: met deze knoppen kunt u de kaart bewegen, inzoomen en selecteren in de kaart.
 • Tabel onder de kaart: als u gegevens heeft geselecteerd verschijnt onder de kaart een tabel met de gegevens. In deze tabel kunt u de gegevens vinden en als u wijzigingsrechten heeft deze ook wijzigen.

pijltje

Met de blauwe pijlen kunt u de menu's zelf uitklappen of inklappen zodat u meer ruimte krijgt voor de kaart. De menu's kunt u ook verbergen door op het knopje 'verberg' te drukken.

Menu boven de kaart

Bovenste menubalk

Boven de kaart is een blauwe balk zichtbaar. Met de knoppen op deze balk gaat u naar een andere pagina op de website van de monitoringstool.

Als u elementen in de kaart heeft geselecteerd verschijnt onder de blauwe balk een menu met knoppen van de elementen. Dit menu bevat de selectieopties binnen de kaart. Ziet u de witte balk niet? Dan heeft u geen selectie gemaakt of de selectie bevat maar één type onderdeel.

In de witte balk ziet u donkere knoppen waarop u kunt klikken. Dit zijn de typen onderdelen die u heeft geselecteerd. Als het onderdeel dat lichtgekleurd is dan komt dat niet voor in uw selectie. Dit kan bewust zijn maar ook een van de volgende oorzaken hebben:

 • Het onderdeel staat uit in het filter (rechtermenu). U ziet het onderdeel dan niet in de kaart en u kunt het ook niet selecteren.
 • Het onderdeel niet komt niet voor binnen uw selectie. Als u bijvoorbeeld een weg selecteert, dan kan het rekenpunt dat ernaast ligt buiten de selectie vallen.
 • Het onderdeel komt niet voor binnen het gebied dat u bekijkt. Correctievelden ('correcties') komen bijvoorbeeld maar op enkele plaatsen in Nederland voor.


Naast de kaart, links

Links van de kaart vindt u de opties voor het bewegen binnen de kaart, het selecteren van modelkenmerken en het exporteren van gegevens. Gebruikers van de Rekentool vinden hier ook de opties voor het bewerken van de taak.

In het linker menu van de kaart staan de volgende opties:

linker menu

In/uitzoomen - klik bij het schuifje op de '+' om in te zoomen of op '-' om uit te zoomen.

Pan – beweeg de kaart met de muis. U klikt 1x op deze optie en daarna kunt u zo vaak als u wilt de kaart bewegen.

Selectselecteer onderdelen binnen de kaart met de muis. Als u de muis sleept, dan trekt u hiermee een rechthoek. Alle zichtbare wegvakken, rekenpunten en gebieden binnen de rechthoek worden geselecteerd.

Polygonselecteer onderdelen binnen de kaart met de muis. U vormt het selectiegebied door meerdere keren met de muis te klikken rondom het gebied dat u wilt selecteren. Sluit het gebied af met een dubbelklik. Alle zichtbare wegvakken, rekenpunten en gebieden binnen de polygoon worden geselecteerd.

Locator – vind een onderdeel uit het model. De locator opent een menu waarin u de XY-coördinaat of het ID van het onderdeel dat u zoekt op kunt geven.

Export modus - deze optie opent een nieuw menu waarmee u gegevens uit de Monitoringstool kunt exporteren. De geëxporteerde gegevens kunt u onder andere gebruiken als basisbestand voor een berekening met de NSL-Rekentool.

Naast de kaart, rechts

Rechts staan de modus en het filter.

Voor het bekijken van de monitoringsresultaten staat de modus op 'Monitoring NSL'. De andere optie is 'Rekentool NSL'.

In het filter kunt u selecteren welke informatie u wenst te zien. Scroll met de rechter balk naar beneden als het veld dat u zoekt niet in beeld staat.

rechter menu

 • De monitoringsronde. In het voorbeeld ziet u monitoringsronde 'Monitoring NSL 2014' weergegeven. Deze monitoringsronde geeft de informatie weer die in het voorjaar van 2014 is ingevoerd en die in het najaar van 2014 openbaar is gemaakt. U kunt ook de invoer uit andere monitoringsrondes bekijken.
 • Het jaar waarvoor de berekening is uitgevoerd. Elke ronde worden het gepasseerd jaar, 2015 en 2020 berekend. Vanaf monitoringsronde 2014 kunt u ook een doorkijk naar het jaar 2030 zien.
 • Rekenpunten staan standaard ingesteld op NO2-concentratie, maar kunnen ook andere stoffen weergeven. De concentratie wordt grijs weergegeven voor punten waarop nog geen berekening heeft plaatsgevonden. U kunt aanvinken of u alle rekenpunten wilt zien, of alleen de locaties waarop aan de norm wordt getoetst (toetspunten).
 • Wegvakken staan standaard ingesteld op intensiteit licht verkeer. U kunt er ook voor kiezen om andere intensiteiten, snelheidstypen of stagnatiefactoren te laten tonen.
 • Overdrachtslijnen staan standaard ingesteld op wegtype. U kunt de inkleuring ook op de bomenfactor laten baseren.
 • Maatregelgebieden, correctievelden en de NWB-wegen hebben één beschikbare inkleuring.

Onder de kaart

Onder de kaart staat een tabel met de eigenschappen van een geselecteerde weg, rekenpunt, overdrachtslijn of gebied. Deze eigenschappen komen alleen in beeld als u in de bovenste witte balk één type onderdeel heeft geselecteerd. In de tabel kunt u links op een id klikken om de eigenschappen van dat element te bekijken.

In de blauwe balk van de tabel kunt u kiezen uit meerdere tabbladen. Welke tabbladen beschikbaar zijn is afhankelijk van het type gegeven dat u gekozen heeft.

In het voorbeeld hieronder is van de Rekenpunten het tabblad 'concentraties' gekozen. U kunt de gegevens van het tabblad 'kenmerken' bekijken door op dit woord in de blauwe balk te klikken.

voorbeeld rekenpunteninfo