Monitoringsronde NSL 2021

In 2021 vindt voor het twaalfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. Dit is de op één na laatste keer onder de Wet milieubeheer. Vanaf 2023 gaat het jaarlijks monitoren van de luchtkwaliteit door onder de Omgevingswet.

Monitoringsronde 2021

De monitoring en de tijdsplanning zijn dit jaar vergelijkbaar met de oorspronkelijke NSL-planning. Er zijn dit jaar geen vrijstellingen voor de actualisatie.

Verkeerscijfers en corona

Door de maatregelen om de verspreiding van corona (COVID-19) te voorkomen, is het in 2020 op de weg rustiger geweest dan in andere jaren. Voorlopig gaan wij ervan uit dat dit eenmalig was en geen structurele veranderingen geeft.

In de Overleggroep Monitoring NSL is gesproken over het effect van corona op de verkeersgegevens van het gepasseerde jaar 2020. De verkeersgegevens van het gepasseerde jaar, horen de feitelijke situatie zo goed mogelijk weer te geven.

Voor de prognoses geldt dat sommige partners hun verkeersmodel jaarlijks ijken met telgegevens. Telgegevens van het jaar 2020 kunnen een flinke afwijking vertonen. Gebruik deze alleen voor herijking van de prognoses in het verkeersmodel als er ook goede documentatie beschikbaar is. Corona is (hopelijk) eenmalig, en op dit moment geen reden om structurele verandering van de toekomstige verkeersintensiteiten te verwachten.

Planning monitoringsronde 2021

De monitoringstool is open voor actualisatie van verkeersgegevens van maandag 1 maart tot en met donderdag 27 mei 2021. De veehouderijgegevens kunt u actualiseren vanaf maandag 12 april tot en met 27 mei 2021. De laatste bijgewerkte planning staat in de mailberichten aan de NSL-coördinatoren.

Maandag 10 en dinsdag 11 mei 2021 gesloten

Op maandag 10 en dinsdag 11 mei is de monitoringstool dicht. Op die dagen maakt het RIVM een tussentijdse landelijke berekening. Deze berekening voorkomt fouten in latere resultaten. In de dagen hierna zal Bureau Monitoring de resultaten analyseren en bij afwijkingen contact opnemen met de NSL-coördinator.

Automatische generieke schalingsfactoren milieuzone weer beschikbaar

De generieke schalingsfactoren voor een milieuzone zijn weer automatisch beschikbaar. Door het vinkje 'aan' te zetten gebruikt u de generieke schalingsfactoren voor milieuzones die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gepubliceerd.

U kunt ook nog zelf schalingsfactoren in het maatregelenbestand invullen. U kunt de generieke schalingsfactoren invullen, maar u mag ook uw eigen schalingsfactoren invoeren.

Correctiegebieden

Voor de start van een nieuwe monitoringsronde, kopieert Bureau Monitoring de gegevens van de vorige monitoringsronde naar de nieuwe monitoringsronde. Dit jaar doet Bureau Monitoring dat wel voor de wegvakken, rekenpunten en maatregelgebieden, maar niet voor de correctiegebieden.

U moet zelf de correctiegebieden uploaden

  • U moet zelf de correctiegebieden uploaden in de monitoringstool. Doet u dat niet, dan houdt de monitoring geen rekening met uw correcties.
  • De geometrie van de correctiegebieden moet een polygon zijn. De gebieden mogen níét gedefinieerd zijn als multipolygon.

Gebruik van de kaart

De kaart van de monitoringstool kunt u net als vorig jaar gebruiken om uw gegevens te actualiseren. Een paar functionaliteiten zijn ten opzichte van 2 jaar terug niet meer beschikbaar:

  • U kunt in de kaart geen nieuwe wegen toevoegen.
  • U kunt geen berekeningen met de NSL-Rekentool starten in de kaart.
  • U kunt de eigen rekenresultaten niet tonen op de kaart.

De andere functionaliteiten zijn allemaal beschikbaar zoals u gewend bent.