Monitoringsronde 2022

In 2022 is de laatste monitoringsronde van de luchtkwaliteit onder de Wet milieubeheer. Het jaarlijks monitoren van de luchtkwaliteit gaat vanaf 2023 door onder de Omgevingswet en het Schone Lucht Akkoord.

Monitoringsronde 2022

In de monitoringsronde 2022 (MR2022) zal voor de laatste keer de huidige monitoringstool gebruikt worden. Er is gestart met de ontwikkeling van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). In januari 2023 zal het CIMLK gereed zijn en gebruikt gaan worden voor de monitoring van luchtkwaliteit onder de Omgevingswet én voor het Schone Lucht Akkoord.

Disclaimer RIVM (geldig sinds 1 nov 2022):

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Naar aanleiding van deze lijst is een onjuistheid in de berekening van de emissies van een beperkt aantal stalsystemen ontdekt. Dit heeft mogelijk invloed op:

  • de berekeningen die gebruikers na inloggen kunnen uitvoeren met de rekentool voor NSL monitoringsronde 2022 (MR2022),
  • de rekenresultaten van NSL monitoringsronde 2022 die gebruikers na inloggen kunnen exporteren.

Het RIVM onderzoekt momenteel de impact van de onjuistheid en zal als nodig de rekentool en rekenresultaten corrigeren.

Planning monitoringsronde 2022

De monitoring en de tijdsplanning zijn deze monitoringsronde vergelijkbaar met de oorspronkelijke NSL-planning. De monitoringstool is open voor actualisatie van verkeersgegevens van dinsdag 1 maart tot en met woensdag 1 juni 2022. De veehouderijgegevens kunt u actualiseren vanaf maandag 11 april tot en met 1 juni 2022. De laatste bijgewerkte planning staat in het laatste mailbericht aan de NSL-coördinatoren.

Verkeerscijfers en corona

Door de maatregelen om de verspreiding van corona (COVID-19) te voorkomen is het op de weg rustiger geweest dan in andere jaren.

In de Overleggroep Monitoring NSL is gesproken over het effect van corona op de verkeersgegevens van het afgesloten jaar 2021. De verkeersgegevens van het afgelopen jaar horen de feitelijke situatie zo goed mogelijk weer te geven.

Voor de prognoses geldt dat sommige partners hun verkeersmodel jaarlijks ijken met telgegevens. Telgegevens van het jaar 2020 en 2021 kunnen een flinke afwijking vertonen. Gebruik deze alleen voor herijking van de prognoses in het verkeersmodel als er ook goede documentatie beschikbaar is. Corona is (hopelijk) eenmalig, en op dit moment geen reden om structurele verandering van de toekomstige verkeersintensiteiten te verwachten.

Geen generieke schalingsfactoren milieuzone beschikbaar

In 2022 zijn er geen generieke schalingsfactoren voor een milieuzone beschikbaar. De factoren uit 2021 zijn te onbetrouwbaar gebleken en wij adviseren om die niet meer te gebruiken. In de monitoringstool zijn alle generieke factoren op 1.00 gezet. Dit betekent dat de monitoringstool de generieke waarden niet gebruikt, ook al zet u de waarde in kolom 'generiek' op 't'.

Eigen schalingsfactoren

U mag wel uw eigen schalingsfactoren in het maatregelenbestand invullen. In dat geval zet u de waarde in kolom 'generiek' op 'f' en vult uw eigen waarden in.

Gebruik van de kaart

De kaart van de monitoringstool kunt u net als vorig jaar gebruiken om uw gegevens te actualiseren. Een paar functionaliteiten zijn ten opzichte van een aantal jaar terug niet meer beschikbaar:

  • U kunt in de kaart geen nieuwe wegen toevoegen.
  • U kunt geen berekeningen met de NSL-Rekentool starten in de kaart.
  • U kunt de eigen rekenresultaten niet tonen op de kaart.

De andere functionaliteiten zijn allemaal beschikbaar zoals u gewend bent.