NSL-Rekentool versie 2013

De Rekentool versie 2013 is sinds september 2013 openbaar beschikbaar. Deze bevat de generieke invoergegevens die het ministerie van Infrastructuur en Milieu in maart 2013 bekend gemaakt heeft.

De generieke invoergegevens van maart 2014 hebben de invoergegevens van 2013 vervangen. De Rekentool versie 2013 is daarom niet meer actueel.

NSL-Rekentool versie 2013

Rekentool v2013 is de eerste versie die met correctievelden kan rekenen. De correctievelden biedt u aan als een apart bestand. Een voorbeeld van de correctievelden vindt u in de Monitoringstool v2013 in regio IJmond.

In versie 2013 heeft de dynamische snelheid een eigen plek in de invoerbestanden gekregen. De dynamische snelheden zijn sinds 2012 opgenomen in de Monitoringstool, maar hadden het eerste jaar nog geen kolom int_lv_dyn en maxs_p_dyn.

Correctievelden bij NSL-Rekentool v2013

Nadat de generieke invoergegevens 2013 gepubliceerd waren, is bekend geworden dat deze een omissie bevatten. De bijdrage vanuit de luchtvaart in de regio Schiphol werd niet correct betrokken in de berekening. Als u het correctieveld 'Schiphol 2015' mede aanbiedt bij de invoerbestanden voor een berekening, dan is die bijdrage wel correct. Dit is alleen nodig als u een berekening uitvoert in de regio Schiphol.

Voor de regio IJmond en omstreken zijn verfijnde GCN-waarden beschikbaar gekomen in de loop van 2013. Als u die wilt betrekken in uw berekening, biedt u het correctieveldenbestand 'Noord-Holland 20XX' mede aan als invoerbestand. Kies het bestand met het jaar dat het dichtst bij het rekenjaar ligt waarvoor u de berekening wilt uitvoeren.

Handleiding

De handleiding van de Rekentool v2013 is niet meer actueel voor het invoerscherm van de Rekentool.