Luchtkwaliteit en gezondheid

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is belangrijk, omdat gezondheidsschade daarmee beperkt wordt. Maar wat zijn dan de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging? En hoe is de meeste gezondheidswinst te bereiken? Op deze pagina vindt u verwijzingen naar informatie en antwoorden op zulke vragen.

Luchtkwaliteit en gezondheid: overzichten en adviezen

  • Advieswaarden 2021 van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)
  • Gezondheidsraad: Gezondheidswinst door schonere lucht (2018). Dit advies gaat in op de noodzaak en mogelijkheden om gezondheidswinst te boeken via verdere verbetering van de luchtkwaliteit.
  • RIVM: Luchtkwaliteit en gezondheid (2018). Dit is een GGD-richtlijn medische milieukunde. De vernieuwde richtlijn biedt onder meer een overzicht van wetenschappelijke studies naar gezondheid en luchtkwaliteit en de betekenis van nieuwe (Europese) beleidsontwikkelingen.
  • RIVM: Gezonde leefomgeving, gezonde mensen (2017). Dit briefrapport geeft aan hoe de leefomgeving de gezondheid beïnvloedt, beschrijft actuele ontwikkelingen, bevat aangrijpingspunten voor beleid en praktijkvoorbeelden.
  • GGD: GGDLeefomgeving.nl geeft antwoord op veelgestelde vragen over leefomgeving en gezondheid. Bijvoorbeeld over lucht en gezondheid.

Luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening / gevoelige bestemmingen

  • InfoMil over luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening
  • Uitspraken van de Raad van State over luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening
  • Interview (pdf, 777 kB) over beleid voor gevoelige bestemmingen (november 2011)

Gids Gezonde Leefomgeving

De Gids Gezonde Leefomgeving is er voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving (breed ingestoken). De website biedt informatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. Ook bevat de website tips en voorbeelden uit de praktijk en biedt enkele handvatten om gezondheid mee te wegen binnen het omgevingsbeleid. De gids is ontwikkeld om van te leren, ervaringen te delen en inspiratie op te doen.

Atlas leefomgeving

Met  de Atlas leefomgeving kunnen gebruikers op postcodeniveau milieu- en gezondheidsinformatie over leefomgeving opvragen. De Atlas bevat kaarten over veel omgevingsaspecten, waaronder luchtkwaliteit.

Gezonde stad

Het samenbrengen van ruimtelijke ordening en gezondheid staat ook wel bekend als gezonde verstedelijking. Samenwerken en verbinden staat daarbij centraal. Tussen mensen en tussen bijvoorbeeld mobiliteit, gezondheid, groen en water.

In 2014 verscheen een 'trenddossier' over dit onderwerp:
Gezonde Verstedelijking; de invloed van ruimtelijke inrichting op de gezondheid van stadsbewoners (pdf, 2.2 MB).
Dit cahier is gemaakt door Rijkswaterstaat, samen met het ministerie van VWS, het Planbureau voor de Leefomgeving, de gemeenten Rotterdam en Utrecht, de Fietsersbond en Deltares.

Interessante websites over een gezonde stad:

Gezond ruimtelijk ontwerpen

De GezondOntwerpWijzer bundelt kennis over het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving. Het Rijk heeft deze digitale handreiking samen met het RIVM ontwikkeld in het kader van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid.