Luchtkwaliteit en gezondheid in Brabant

In 2012 heeft de Universiteit van Utrecht een literatuuroverzicht gemaakt voor Noord-Brabant. De notitie beschrijft studies naar de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid. De nadruk ligt op de effecten van luchtverontreiniging als gevolg van verkeer en landbouw. Ook neemt de auteur verschillende bestanddelen van luchtverontreiniging onder de loep. En de notitie geeft een voorzet voor zinvolle maatregelen vanuit gezondheidkundig oogpunt.

Zowel de samenvatting als de uitgebreide notitie zijn beschikbaar gesteld.

Samenvatting (pdf, 110 kB) Luchtkwaliteit en gezondheid in Brabant (2012)

Uitgebreide notitie (pdf, 285 kB) over de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid (2012)