Verkeersmaatregelen

Op deze pagina vindt u informatie over verkeersmaatregelen bij

  • gemeentelijke en provinciale wegen
  • rijkswegen

Maatregelen gemeentelijke en provinciale wegen

Om gemeenten en provincies te helpen in de keuze voor verkeersmaatregelen, heeft CROW de zogeheten 'Maatregelenmix' ontwikkeld. Hiermee kunt u gericht zoeken naar een maatregel die passend is bij uw situatie. In essentie gaat het om twee typen maatregelen:

  1. Emissiebeperkende maatregelen
  2. Immissiebeperkende maatregelen
Emissie- en immissiebeperkende maatregelen
Type Voorbeelden
1) Emissie beperken Doorstroming op wegen verbeteren.
Openbaar vervoer verbeteren.
Milieuzone voor vrachtverkeer.
Schone gemeentelijke voertuigen.
Bij aanbesteding van diensten emissie-eisen stellen.
2) Immissie beperken (Geluid-)schermen langs en/of overkapping van (snel-)wegen.
Aanleg van rondwegen om dorpen/steden.
Goede ruimtelijke ordening: kwetsbare groepen niet vlak bij wegen en bronnen situeren.

Maatregelen bij rijkswegen

Naast het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit was er ook het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit. Hierbinnen is gezocht naar innovatieve oplossingen voor de verbetering van de luchtkwaliteit langs het rijkswegennet.

Er is onderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen:

  • katalytische (verf)lagen
  • schermen
  • vegetatie
  • reiniging van wegdekken
  • overkappingen van wegen, incl. luchtbehandeling
  • dynamisch verkeersmanagement