Meetinitiatieven

Naast het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit zijn er ook andere meetinitiatieven om te weten wat de luchtkwaliteit is. Hieronder vindt u informatie over:

Kennisportaal 'Samen meten aan luchtkwaliteit'

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een kennisportaal 'Samen meten aan luchtkwaliteit'.

De technologie voor het meten van luchtkwaliteit verandert momenteel snel. Iedereen kan nu zelf metingen aan de luchtkwaliteit doen met goedkope ‘sensoren’. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)onderzoekt de werking en toepassing van deze sensoren. Samen met anderen werkt het RIVM zo toe naar een meetnet waaraan iedereen kan bijdragen.

Bij het zelf meten zijn er vragen als:

  • hoe meet je het best?
  • wie zijn er nog meer met deze methoden bezig?
  • wat kun je wel en niet met de sensoren?
  • en vooral, wat kun je leren van de meetresultaten?

Antwoorden op veel van deze vragen zijn te vinden het kennisportaal.  De website geeft een overzicht van de stoffen in de lucht en van sensoren en apparaten die beschikbaar zijn. Ook is er informatie te vinden over recente en lopende projecten en het delen en gebruiken van data. De sensoren leveren geen data waarmee je naar de rechter kunt maar de kwaliteit wordt steeds beter. En als je ze kunt combineren met andere data zoals officiële meetgegevens en/of berekeningen kunnen sensoren nuttige inzichten opleveren.

Meetinitiatief Eindhoven

De gemeente Eindhoven meet op 33 meetpunten de luchtkwaliteit. Dit gebeurt al vijf jaar lang. Door het op zoveel plaatsen te doen, en door het langdurige karakter van de metingen, ontstaat een goed beeld van de luchtkwaliteit. Hierdoor test de gemeente onder andere het effect van haar maatregelen.

AiREAS

AiREAS staat voor een schone stad. Burgers, bedrijven, wetenschappelijke instituten en de overheid werken binnen AiREAS samen om dat te bereiken. Om te beginnen hebben zij het Innovatief Luchtmeetsysteem (ILM) ontwikkeld. Eindhoven heeft de primeur: daar hangen sinds najaar 2013 tientallen kasten die verschillende soorten fijnstof, ultrafijnstof en ozon meten. Dit zijn allemaal stoffen die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid. Op de site van AiREAS ziet u de meetresultaten van de AirBoxen.

Meetcampagne Milieudefensie

Milieudefensie heeft een uitgebreide meetcampagne over heel Nederland gehad. Er is een jaar lang stikstofdioxide gemeten met Palmesbuisjes op 58 plekken met veel verkeer. Op de website van Milieudefensie vind je een kaart met alle meetpunten en de eindrapportage.